เมื่อวันที่ 19 ก.ค. เวลา 09.30 น. ที่รัฐสภา มีการประชุมคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ซึ่งเป็นการพิจารณาในส่วนกระทรวงกลาโหม เกี่ยวกับการจัดซื้อเรือดำน้ำลำที่ 2-3 ของกองทัพเรือ วงเงิน 22,500 ล้านบาท ที่ถูกกระแสสังคมและฝ่ายการเมืองโจมตีอย่างหนักถึงความไม่เหมาะสมการจัดซื้อเรือดำน้ำในช่วงที่ประชาชนกำลังเดือดร้อนจากสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 จนกองทัพเรือเตรียมขอถอนวาระการจัดซื้อออกจากการประชุม กมธ. โดยเป็นการประชุมผ่านระบบซูม ให้หน่วยงานที่มาชี้แจงงบอยู่ที่สำนักงานของตัวเอง

ทั้งนี้เมื่อเริ่มประชุม กมธ. พล.ร.อ.ชาติชาย ศรีวรขาน ผบ.ทร.ได้แจ้งต่อที่ประชุม กมธ.ผ่านระบบซูม ขอถอนวาระการจัดซื้อเรือดำน้ำ 2 ลำ ออกจากการประชุม จากนั้นที่ประชุมจึงพิจารณางบประมาณส่วนอื่นๆ ของกระทรวงกลาโหมไปตามวาระปกติ