เมื่อวันที่ 19 ก.ค.2564 นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. แถลงสถานการณ์ประจำวัน กล่าวว่า จากการประชุมร่วมกับผู้สื่อข่าวในวันที่ 18 ก.ค.2564 ที่ผ่านมา ซึ่งมีการคาดการณ์ผู้ติดเชื้อ โดยมีการนำเสนอ 2 รูปแบบการคาดการณ์

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งได้ใช้ข้อมูลโควิด-19 ตั้งแต่วันแรกจนถึงถึงวันที่ 17 ก.ค.2564 คาดการณ์ว่า สถานการณ์ที่แย่ที่สุด หากไม่มีการทำอะไร หรือไม่มีมาตรการ พบว่า จะเจอเคส ผู้ป่วยติดเชื้อรายวัน 31,997 ราย ต่อวัน แต่หากมีการดำเนินการตามมาตรการต่างๆ 9,018-12,605 รายต่อวัน

ขณะเดียวกัน จากการศึกษาการคาดการณ์ของธนาคารกรุงศรี ซึ่งทางองค์การอนามัยโลก WHO ได้นำไปอ้างอิงโดยใช้รูปแบบของการฉีดวัคซีน ซึ่งถ้าหากเราฉีดวัคซีนได้ดี และวัคซีนมาได้ตามกำหนดช่วงเวลา ไตรมาสที่ 4 จะพบว่าในช่วงประมาณเดือน ส.ค. และ ก.ย. ปัจจุบันจะไต่ขึ้นไป คล้ายๆ ตอนนี้ จะสูงกว่า 15,000 รายต่อวัน แต่ถ้ามีการฉีดวัคซีนน้อย จะพบว่า มีผู้ติดเชื้อรายวัน ประมาณ 22,000 ในเดือน ส.ค.และ ก.ย.

อย่างไรก็ตาม เป็นเรื่องที่เราต้องช่วยกันและดีที่สุด คือต้องป่วยน้อย