เมื่อวันที่ 30 ม.ค. ที่เต็นท์ในสถานพักฟื้นคนชราบางเขน ซึ่งเป็นที่ตั้งของหน่วยเลือกตั้งที่ 13 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ หลังเปิดหีบเลือกตั้งในเวลา 08.00 น. ประชาชนต่างทยอยกันมาใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส.กทม.เขตเลือกตั้งที่ 9 แทนตำแหน่งที่ว่าง กันอย่างคึกคัก โดยมีเจ้าหน้าที่ กปน. เจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุข คอยอำนวยความสะดวกและจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยผู้มาใช้สิทธิ์ก่อนเข้าไปยังจุดเซ็นชื่อจะถูกวัดอุณหภูมิเพื่อคัดกรองก่อนเบื้องต้น หากพบว่าอุณหภูมิสูงเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียล เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยฯ จะให้นั่งพักคอยในจุดที่เตรียมไว้ จากนั้นจะนำเอกสารมาให้เซ็นชื่อและให้เข้าไปกากบาทเลือก ส.ส.ในคูหาพิเศษที่ตั้งไว้ก่อนให้กลับมานั่งพัก แต่หากสอบสวนแล้วพบว่าเสี่ยงสูงก็จะมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

นายสำราญ ตันพานิช ผอ.สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประจำกรุงเทพมหานคร ให้สัมภาษณ์หลังลงพื้นที่ตรวจความพร้อมในการเลือกตั้ง ส.ส.กทม.เขตเลือกตั้งที่ 9 แทนตำแหน่งที่ว่าง ว่า ทุกหน่วยเลือกตั้งทั้ง 280 หน่วย มีความพร้อมในการจัดการเลือกตั้ง ซึ่งได้มีการติดตามความคืบหน้ามาโดยตลอดว่าตรงไหนมีปัญหา แต่เนื่องจากสถานการณ์ตอนนี้อยู่ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งอาจจะไม่สะดวกเท่าไหร่นักต้องยอมรับสภาพ แต่จะดำเนินการจัดการเลือกตั้งให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ ก็ได้ทำการประชาสัมพันธ์ประชาชนซึ่งขณะนี้ก็ได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทยอยมาลงคะแนน ไม่ควรมากันในคราวเดียวค่อยๆ ทยอยมาเพื่อลดความหนาแน่น ส่วนอัตราคนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งมองว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 อาจมีผลอยู่บ้าง

นายสำราญ กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอให้ประชาชนเชื่อมั่นในระบบการจัดการของ กกต. เพราะดำเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขและศบค. ซึ่งก็จะเป็นโมเดลเดียวกันกับการเลือกตั้งที่ลำปางครั้งที่ผ่านมา ส่วนเรื่องร้องคัดค้านในตอนนี้ยังไม่มีอะไรเพิ่มเติม มีเพียงแค่ที่เคยปรากฏเป็นข่าวมาก่อนหน้านี้เท่านั้น และจนขณะนี้ก็ยังไม่พบว่ามีการกระทำสิ่งใดที่เป็นความผิดกฎหมายเลือกตั้งอย่างชัดเจน

ส่วนกระบวนการขั้นตอนการนับคะแนนจะเริ่มนับจากที่หน่วย เมื่อสิ้นสุดการให้ลงคะแนนก็จะถูกปรับเปลี่ยนเป็นหน่วยนับคะแนนจะมีกรรมการประจำหน่วย 4 คน ในการนับคะแนนคนที่ 1 บัตรยื่นให้คนที่ 2 เพื่อทำการวินิจฉัยซึ่งเป็นไปด้วยความเปิดเผยโชว์ให้คนเห็นโดยรอบ คนที่ 3 ทำหน้าที่เขียนกระดานคะแนน โดยจะต้องมีการขานทวนทุกครั้งว่าคนที่ 2 บอกหมายเลขอะไรเป็นบัตรดีหรือเสีย ส่วนคนที่ 4 มีหน้าที่นำบัตรมาเจาะรูที่มุม เพื่อแสดงว่าเป็นบัตรที่ทำการนับคะแนนแล้ว จากนั้นนำใส่ตะกร้าบัตรดี บัตรเสีย และบัตรที่ไม่ประสงค์จะลงคะแนน จากนั้นก็จะทำการนับว่ามีเท่าไหร่และกรอกใส่เอกสารแบบฟอร์มของการเลือกตั้ง ส่งไปยังศูนย์ประสานงานแต่ละเขตซึ่งศูนย์นับคะแนนภาพรวมใหญ่คือสำนักงานเขตหลักสี่

ขณะที่ นางวันทนีย์ วัฒนะ รองปลัด กทม. เปิดเผยภายหลังตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งที่ 9 เต็นท์บริเวณกรมยุทธโยธาทหารบก (แยกเกษตร-นวมินทร์) ถนนประเสริฐมนูญกิจ เขตจตุจักร ว่า วันนี้ประชาชนบางส่วนได้เดินทางมารอเปิดหีบเลือกตั้งกันตั้งแต่ก่อนเวลา 8.00 น. ขณะนี้ก็มีการทยอยเดินทางมาใช้สิทธิกันบ้างแล้ว ซึ่งการเตรียมการต่างๆ เป็นไปตามมาตรการที่วางไว้ ทั้งด้านการลงคะแนน และการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 ซึ่งวันนี้จะมีการลงคะแนนถึงเวลาถึง 17.00 น. ขอเชิญชวนให้ประชาชนมาใช้สิทธิเลือกตั้งตามหน่วยเลือกตั้งต่างๆ จากนั้นจะทำการปิดหีบเพื่อเริ่มนับคะแนน โดยวันนี้มีผู้สังเกตการณ์จากพรรคต่างๆ เดินทางมาเช่นกัน ซึ่งจะมีการรายงานความคืบหน้าเป็นระยะ ขณะนี้ตั้งแต่เริ่มทำการลงคะแนน ยังไม่พบเหตุการณ์ผิดปกติแต่อย่างใด

ซึ่งตนมีข้อห่วงใยเดียวคือ อยากให้ประชาชนเดินทางมาใช้สิทธิกันให้มากๆ มาเลือกผู้แทนที่ตนต้องการ จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนอีกครั้ง ให้เดินทางมาใช้สิทธิของตนเองก่อนเวลา 17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่อ โดยการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่าง ไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัด และนอกราชอาณาจักร ซึ่งแตกต่างจากการเลือกตั้ง ส.ส.เป็นการทั่วไป โดยผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะต้องมีสัญชาติไทย แต่บุคคลผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ ต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี ในวันเลือกตั้ง (เกิดก่อนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2547) และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตหลักสี่มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วันนับถึงวันเลือกตั้ง (ก่อนวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564)

ส่วนหลักฐานที่ใช้แสดงตัว ณ หน่วยเลือกตั้ง ได้แก่ 1. บัตรประจำตัวประชาชน หมดอายุสามารถใช้สิทธิได้ 2. บัตรหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ ที่มีรูปถ่าย และมีเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือบัตร เช่น ใบอนุญาตขับขี่ พาสปอร์ต บัตรคนพิการ แต่หากบัตรหมดอายุไม่สามารถใช้สิทธิเลือกตั้งได้