ต้น เป็นไม้พุ่มสูง 0.5-1 ม. พบตามป่าชายเลนบริเวณนํ้ากร่อย ชนิดดอกขาวมักพบในภาคกลางและตะวันออก ส่วนชนิดดอกม่วงพบมากในภาคใต้ ลำต้นกลมเรียบ แข็ง สีเขียวแกมเทา มักมีหนามตามข้อข้อละ 4 หนาม  ใบ เดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปไข่ รูปวงรีหรือรูปขอบขนาน กว้าง 3-7 ซม. ยาว 6-20 ซม. ขอบใบเว้าหยักซี่ฟันห่าง ๆ ปลายซี่เป็นหนามแหลม ผิวใบเรียบมัน เนื้อใบเหนียวแข็ง ดอก ช่อ ออกที่ปลายกิ่ง ชนิดดอกขาว กลีบดอกสีขาว มีจุดประสีแดงหรือม่วงแดง ชนิดดอกม่วงมีกลีบดอกสีม่วงอมฟ้า มีแถบสีเหลืองอ่อนกลางกลีบ ผล ฝัก รูปไข่หรือทรงกระบอก ทั้งต้น แก้พิษฝี โรคผิวหนัง ผื่นคัน แก้ประดง ธาตุไม่ปกติ แก้มะเร็ง ปรุงเป็นยาอายุวัฒนะ แก้โรคนํ้าเหลืองเสีย.