สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 8 มี.ค. 65 พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่อีก 18,943 ราย จำแนกเป็นผู้ป่วยจากในประเทศ 18,877 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 66 ราย ผู้ป่วยสะสม (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 843,365 ราย หายป่วยกลับบ้าน 25,005 ราย หายป่วยสะสม(ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 650,609 ราย กำลังรักษา 224,328 ราย

สำหรับข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563 มีผู้ป่วยยืนยันสะสม 3,066,800 ราย หายป่วยแล้ว 2,819,103 ราย โดยวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 69 ราย ทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 2563 มียอดสะสมสูงถึง 23,369 ราย