เมื่อวันที่ 16 มี.ค. นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เปิดเผยว่า ศาลปกครองกลาง ได้ทำหนังสือถึงกระทรวงคมนาคม เพื่อแจ้งคำสั่งศาลคดีระหว่างกระทรวงคมนาคม และบริษัท โฮปเวลล์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยในหนังสือระบุว่า ศาลได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งให้รับคำขอให้ศาลพิจารณาพิพากษาคดีใหม่ของกระทรวงคมนาคม และการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ไว้พิจารณา และศาลมีคำสั่งรับคำขอพิจารณาพิพากษาคดีใหม่แล้ว กรณีนี้จึงเข้าเงื่อนไขในการงดบังคับคดีตามข้อ 131 วรรคหนึ่ง(1) แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลากรในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2543

นายศักดิ์สยาม กล่าวต่อว่า ศาลปกครอง จึงมีคำสั่งให้งดการบังคับคดีตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดคดีหมายเลขดำที่ อ.410-412/2557 คดีหมายเลขแดงที่ อ.221-223/2562 ไว้ในระหว่างพิจารณาคดีใหม่

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 7 มี.ค.ที่ผ่านมา กระทรวงคมนาคม โดยนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม และ รฟท. โดยนายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการ รฟท. ได้ทำหนังสือถึงศาลปกครองกลาง ซึ่งเป็นศาลชั้นต้นในคดีนี้ ขอให้งดการบังคับคดี พร้อมทั้งแจ้งคำสั่งดังกล่าวให้สำนักงานบังคับคดีปกครองทราบด้วย

สำหรับคดีโฮปเวลล์สืบเนื่องมาจากก่อนหน้านี้ ศาลปกครองสูงสุดพิพากษา กระทรวงคมนาคม และ รฟท. ต้องจ่ายค่าโง่โฮปเวลล์พร้อมดอกเบี้ย 7.5% ต่อปีรวม 25,711 ล้านบาท ภายใน 180 วัน ดังนั้นเมื่อมีคำสั่งงดบังคับคดี จะส่งผลให้คำสั่งชดใช้ค่าเสียหายข้างต้น รวมดอกเบี้ยจะถูกชะลอออกไปก่อน.