ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผวจ.เพชรบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบุรี แนวทางการป้องกันไวรัสโควิด-19                

นายภัคพงศ์ เปิดเผยว่า คณะกรรมการโรคติดต่อฯ ติดตามเฝ้าระวังความเสี่ยงทุกด้านเพื่อป้องกันโควิด และเตรียมรับมือหากตรวจพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม หรือพบกลุ่มที่เข้าข่ายเสี่ยงสูง โดยจัดหาเพิ่ม สถานที่กักกันตัวบุคคลกลุ่มเสี่ยง พร้อมสำรวจร้านขายยาที่จำหน่ายชุดตรวจหาเชื้อฯ ด้วยตนเอง ไม่ได้ขายเกินราคา กำชับมาตรการในการกำจัดขยะที่อาจส่งผลต่อการติดเชื้อ ต้องวางแผนการจัดการควบคู่กับทางโรงพยาบาลในทุกพื้นที่ รองรับความปลอดภัย โดยควบคุมเข้มทุกมาตรการ โดยเฉพาะคลัสเตอร์กลุ่มเสี่ยงจากแรงงานประมง ให้เรือทุกลำที่ประสงค์จะเข้าเทียบท่า ณ ท่าเรือในพื้นที่ อ.ชะอำ จะต้องแจ้งก่อนวันเรือเทียบท่าล่วงหน้า 2 วัน และไม่อนุญาตให้ลูกเรือออกนอกบริเวณท่าเทียบเรือโดยเด็ดขาด

จากนั้นนายภัคพงศ์ได้ลงตรวจพื้นที่ชุมชน ต.ธงชัย อ.เมือง จ.เพชรบุรี เพื่อใช้เป็นสถานที่การแยกกักตัวในชุมชน ด้วยหลักการดูแลตนเองในระบบชุมชนให้กับผู้ที่ติดเชื้อโควิดที่อยู่ในชุมชน จากข้อจำกัดที่ปัจจุบันมีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น ทางโรงพยาบาลจึงต้องเปิดระบบการดูแลใหม่ เพื่อการบริหารจัดการเตียงรองรับผู้ป่วยที่ต้องจำหน่ายออกจากโรงพยาบาลเร็วกว่าปกติ 4 วัน ซึ่งจะต้องไปกักตัวต่อที่ชุมชน หรือที่บ้านให้ครบ 28 วัน อีกทั้งเป็นแนวทางที่จะให้บุคคลกลุ่มเสี่ยงได้เข้ารับการดูแล ระหว่างรอเข้าเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาลต่อไป