เมื่อวันที่ 25 ก.ค. ที่ศูนย์ราชการใหม่ ต.ไม้เค็ด อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผวจ.ปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ในภาวะฉุกเฉินกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (COVID-19) ครั้งที่ 18/64 ผ่านระบบ วิดีโอ​คอน​เฟอ​เ​รนซ์ โดยมี นายรณรงค์ นครจินดา นายบัญชา เชาวรินทร์ รอง ผวจ.ปราจีนบุรี คณะกรรมการ หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง นายอำเภอ และบุคลากรทางการแพทย์ ร่วมประชุม

ภายหลังสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดปราจีนบุรี ณ วันที่ 24 ก.ค.พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 200 ราย สะสมรวม 2,481 ราย โดยรายละเอียดสถานที่เสี่ยง ผู้ติดเชื้อ 200 ราย (รายที่ 2,282-2,481) มาจากคลัสเตอร์ต่างๆ เชื่อมโยงบริษัท CPFมีนบุรี 2 ราย เชื่อมโยงบริษัท TPV 2 ราย เชื่อมโยงบริษัท พีบีไพพ์ 4 ราย เชื่อมโยงบริษัทไทยแอโรว์ จ.ฉะเชิงเทรา 31 ราย เชื่อมโยงตลาดบริบูรณ์ 2 ราย คัดกรองเชิงรุก ตลาดหน้าค่ายจักรพงษ์ 15 ราย คัดกรองเชิงรุกกลุ่มเสี่ยง 1 ราย ไปพื้นที่เสี่ยง/ชุมชนแออัด 9 ราย เดินทางไป-มาพื้นที่เสี่ยง 29 ราย สัมผัสร่วมบ้านผู้ป่วยยืนยัน 22 ราย สัมผัสเสี่ยงสูงผู้ป่วยยืนยัน 34 ราย ป่วยมีอาการอยู่ระหว่างสอบสวนโรค 49 ราย

นายวรพันธุ์ กล่าวโดยสรุปว่า เพื่อพิจารณาตามมาตรการป้องกันและควบคุม COVID-19 การดูแลรักษาผู้ป่วย และการบริหารจัดการ รวมถึงการฉีดวัคซีน คณะกรรมการฯ มีมาตรการ ดังนี้
1.มีคำสั่งปิดตลาดหน้าค่ายจักรพงษ์ ตั้งแต่วันที่ 24-29 กรกฎาคม 2564 และให้ผู้ค้า ผู้ประกอบการตรวจหาเชื้อทุกคน
2.ให้พนักงานบริษัท ไทยแอโรว์ จ.ฉะเชิงเทรา รายงานตัวกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือ อสม. เพื่อตรวจคัดกรองหาเชื้อ รวมทั้งให้ผู้ใกล้ชิดสังเกตอาการ และหลีกเลี่ยงการออกนอกที่พัก 14 วัน
3.ตรวจคัดกรองผู้ที่เดินทางไปจังหวัดควบคุมสูงสูด 13 จังหวัด ในตลาด และโรงงาน ให้ได้อย่างน้อย 10% และหากเป็นไปได้จะตรวจให้ครบ 100%