สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 3 เม.ย. 65 พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่อีก 26,840 ราย จำแนกเป็นผู้ป่วยจากในประเทศ 26,800 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 40 รายผู้ป่วยสะสม (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 1,488,160 ราย หายป่วยกลับบ้าน 23,412 ราย หายป่วยสะสม (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 1,258,126 ราย กำลังรักษา 259,126 ราย 

นอกจากนี้ จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบ รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 1,838 ราย เฉลี่ยจังหวัดละ 24 ราย อัตราครองเตียงร้อยละ 30.0

สำหรับข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563 มีผู้ป่วยยืนยันสะสม 3,711,595 ราย หายป่วยแล้ว 3,427,054 ราย โดยวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 97 ราย ทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 2563 มียอดสะสมสูงถึง 25,415 ราย