สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 23 เม.ย. 65 พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่อีก 20,052 ราย จำแนกเป็นผู้ป่วยจากในประเทศ 20,004 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 48 ราย ผู้ป่วยสะสม (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 1,924,655 ราย หายป่วยกลับบ้าน 22,361 ราย หายป่วยสะสม (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 1,763,605 ราย กำลังรักษา 188,342 ราย

นอกจากนี้ จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 1,962 ราย เฉลี่ยจังหวัดละ 25 ราย อัตราครองเตียง ร้อยละ 25.0

สำหรับข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563 มีผู้ป่วยยืนยันสะสม 4,148,090 ราย หายป่วยแล้ว 3,932,099 ราย โดยวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 129 ราย ทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 2563 มียอดสะสมสูงถึง 27,649 ราย