โรคซิฟิลิส เป็นการติดเชื้อแบคทีเรียที่มักแพร่กระจายโดยการมีเพศสัมพันธ์ โรคนี้อาการเริ่มต้นจากแผลที่ไม่รู้สึกเจ็บ (Painless sore) หรือเรียกว่าแผลริมอ่อน (SHANG-kur) โดยทั่วไปจะอยู่ที่อวัยวะเพศ ทวารหนัก หรือปาก โรคซิฟิลิสแพร่กระจายจากคนสู่คนผ่านทางผิวหนังหรือเยื่อเมือกที่สัมผัสกับแผลเหล่านี้ หลังจากการติดเชื้อครั้งแรก แบคทีเรียซิฟิลิสสามารถคงอยู่ในร่างกายโดยไม่มีอาการเป็นเวลาหลายสิบปี ก่อนที่จะกลับมามีอาการอีกครั้ง ซิฟิลิสในระยะแรก สามารถรักษาให้หายขาดได้ บางครั้งด้วยการฉีดยาปฏิชีวนะชนิดเพนนิซิลลินเพียงครั้งเดียวก็สามารถหายจากโรคได้ หากผู้ป่วยไม่ได้รับการรักษา เชื้อซิฟิลิสสามารถทำลายหัวใจ สมอง หรืออวัยวะอื่น ๆ อย่างรุนแรง และอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ นอกจากนี้โรคซิฟิลิสสามารถถ่ายทอดจากแม่สู่ลูกในครรภ์ได้

อาการ โรคซิฟิลิส จะมีพัฒนาการการเป็นโรคที่เป็นระยะทั้งหมด สี่ระยะ และอาการจะแตกต่างกันไปในแต่ละระยะ แต่ระยะต่าง ๆ อาจทับซ้อนกัน และอาการไม่ได้เกิดขึ้นในลำดับเดียวกันเสมอไป ผู้ป่วยอาจติดเชื้อซิฟิลิสโดยไม่สังเกตเห็นอาการใด ๆ เป็นเวลาหลายปี

ระยะปฐมภูมิ สัญญาณแรกของโรคซิฟิลิสคือแผลเล็ก ๆ ที่เรียกว่า แผลริมอ่อน อาการของแผลจะปรากฏบริเวณจุดที่แบคทีเรียเข้าสู่ร่างกายของผู้ป่วย ในขณะที่ผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่ติดเชื้อซิฟิลิสจะมีอาการแผลริมแข็ง (Chancre) เพียงครั้งเดียว แต่ผู้ป่วยบางคนอาจพัฒนาเป็นหลายครั้ง แผลริมอ่อนมักจะพัฒนาประมาณสามสัปดาห์หลังจากได้รับเชื้อ ผู้ป่วยหลายคนที่เป็นโรคซิฟิลิสไม่สังเกตเห็นแผลริมอ่อนเนื่องจากมักไม่เจ็บปวด และอาจซ่อนอยู่ภายในช่องคลอดหรือทวารหนัก แผลริมอ่อนจะหายเองภายในสามถึงหกสัปดาห์

ระยะทุติยภูมิ ภายในเวลาไม่กี่สัปดาห์หลังจากแผลริมอ่อนหายแล้ว ผู้ป่วยอาจพบผื่นที่เริ่มที่ลำตัว แต่ในที่สุดจะครอบคลุมทั่วทั้งร่างกาย แม้แต่ฝ่ามือและฝ่าเท้าผื่นนี้มักไม่คันและอาจมีแผลคล้ายหูดในปากหรือบริเวณอวัยวะเพศ ผู้ป่วยบางคนยังมีอาการผมร่วง ปวดกล้ามเนื้อ มีไข้ เจ็บคอ และต่อมน้ำเหลืองบวม อาการแสดงเหล่านี้อาจหายไปภายในไม่กี่สัปดาห์หรือเป็น ๆ หาย ๆ ซ้ำ ๆ นานถึง
หนึ่งปี

ระยะแฝง หากผู้ป่วยไม่ได้รับการรักษาซิฟิลิส โรคจะย้ายจากระยะที่สองไปยังระยะซ่อนเร้น (แฝง) เมื่อผู้ป่วยไม่มีอาการ ระยะแฝงสามารถอยู่ได้นานหลายปี และอาการแสดงอาจไม่กลับมาอีก หรือโรคอาจดำเนินไปถึงระยะที่สาม (ระยะตติยภูมิ)

ระยะตติยภูมิ ประมาณร้อยละ 15 ถึง 30 ของผู้ติดเชื้อซิฟิลิสที่ไม่ได้รับการรักษาจะเกิดภาวะแทรกซ้อนที่เรียกว่าซิฟิลิสในระยะตติยภูมิ ในระยะสุดท้าย โรคนี้อาจทำลายสมอง เส้นประสาท ดวงตา หัวใจ หลอดเลือด ตับ กระดูกและข้อต่อ ปัญหาเหล่านี้อาจเกิดขึ้นหลายปีหลังจากการติดเชื้อเดิมที่ไม่ได้รับการรักษา.