สำหรับวันอังคารที่ 21 กันยายน 2564ผ่านงบประมาณ ดร.กิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายก อบจ.ฉะเชิงเทรา เปิดประชุมสภา อบจ.ฉะเชิงเทรา สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่สาม ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยมีมติที่ประชุมเห็นชอบให้ผ่านงบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวนเงิน 35,980,000 บาท เพื่อนำไปพัฒนาโครงการต่างๆของจังหวัดต่อไป ทางด้าน วิรัช พวงมณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อ.เมืองฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่ถนนสุวินทวงศ์ หมู่ 5 เพื่ออำนวยการเร่งสูบระบายน้ำที่ท่วมขังในพื้นที่เพื่อช่วยเหลือประชาชนในตำบลที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมถนนและพื้นที่ทำการเกษตร

มอบด่านหน้า ไมตรี ไตรติลานันท์ ผวจ.ฉะเชิงเทรา เห็นความสำคัญบุคลากรด่านหน้ามอบอุปกรณ์ปฏิบัติงานป้องกัน โควิด-19 ให้แก่หน่วยกู้ภัยฉะเชิงเทรา สนับสนุนเจ้าหน้าที่ด่านหน้าเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด 19 ในการปฏิบัติงานเยี่ยมครับ ขณะที่ ประเทือง อยู่เกษม นายอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา นำชุดปฏิบัติการลงพื้นที่ตรวจสอบมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ตามโรงงานพื้นที่รับผิดชอบ สั่งกำชับให้โรงงานตรวจ ATK กับพนักงานไม่ให้เพิ่มจำนวนผู้ติดเชื้อเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้แพร่เชื้อ

@ อุปกรณ์แพทย์…. ไมตรี ไตรติลานันท์ ผวจ.ฉะเชิงเทรา รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ และเครื่องผลิตออกซิเจนสำหรับใช้ในกลุ่มผู้ป่วยที่มีออกซิเจนต่ำกว่า 95% จำนวน 8 เครื่อง จาก อุปกิต ปาจรียางกูร และ กำพล เลิศเกียรติดำรงค์ สมาชิกวุฒิสภา เพื่อมอบให้ รพ.พุทธโสธร รพ.บางน้ำเปรี้ยว และ รพ.บางปะกง นำไปช่วยเหลือผู้ป่วย

@ ซ้อมแผน….กิตติพงศ์ กิตติขจร รอง ผอ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายปฏิบัติการ 1) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เป็นประธานจัดการฝึกซ้อมแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan : BCP) ประจำปี 2564 เพื่อให้สามารถรักษาการให้บริการอากาศยาน บริการผู้โดยสารและบริการคลังสินค้าให้สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง กรณีได้รับผลกระทบจนส่งผลให้บริการเกิดการหยุดชะงัก

@ ทำดีเพื่อสังคม….ดร.บุ๋ม-ปนัดดา วงศ์ผู้ดี ประธานองค์กรทำดี ร่วมกับเพจเรื่องจริงนครนายก หลังจากเปิดศูนย์องค์กรทำดีแล้ว ได้ร่วมมอบสิ่งของและอาหารให้กับชาวนครนายก ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ที่บริเวณทางออกห้างบิ๊กวันซูเปอร์สโตร์ เขตเทศบาลเมืองนครนายก

@ ช่วยเหลือ….จิราภรณ์ ฉายแสง ประธานที่ปรึกษาพุทธสมาคมฉะเชิงเทรา ถวายข้าวสาร 200 ถุง น้ำมันพืช 60 ขวด น้ำดื่ม 240 ขวด เจลแอลกอฮอล์ 5 แกลลอน ให้ เจ้าอาวาสวัดบางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา นำไปช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด และผู้เดือดร้อน

@ มอบวัตถุมงคล….พระครูรัตตคีรีรักษ์ เจ้าอาวาสวัดเขาแดง ต.สาริกา อ.เมืองนครนายก ต้อนรับประชาชนจากทั่วสารทิศที่เดินทางมากราบไหว้ขอพรหลวงพ่อใหญ่ศักดิ์สิทธิ์ พร้อมทั้งมอบวัตถุมงคลนำไปบูชาเพื่อเป็นสิริมงคลของตัวเองแครอบครัว

@ มอบอาหาร….จันทร์รัตน์ ไตรติลานันท์ นายกเหล่ากาชาดฉะเชิงเทรา และนายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดฯ พร้อมด้วย สุรวดี เป้าเปี่ยมทรัพย์ ที่ปรึกษาสมาคมฯ และคณะกรรมการสมาคมฯ ร่วมมอบอาหารให้กับบุคลากรทางการแพทย์ อาสาสมัคร ที่ให้บริการประชาชนที่เข้ารับการฉีดวัคซีน ที่ ม.ราชภัฏราชนครินทร์

@ ห่วงญาติโยม….พระราชธรรมเมธี รองเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี เจ้าอาวาสวัดโค้งสนามเป้า ประธานอุปถัมภ์กองทุนข้าวสารวัดโค้งสนามเป้าฯ มอบหมายให้ วรเศรษฐ์ ไมตรีรักษ์ พร้อมคณะกรรมการ นำถุงยังชีพข้าวสาร อาหารแห้งต่างๆ ไปช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้ ผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 8 ราย ในพื้นที่ ต.ท่าช้าง อ.เมืองจันทบุรี

@ ส่งเสริมอาชีพ….สุพรรณษา สุขเทศน์ เกษตรจังหวัดระยอง สนับสนุนเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวในพื้นที่ อ.บ้านฉาง เพื่อเพิ่มมูลค่าด้วยการทำมะพร้าวแปรรูป นำกากมะพร้าวสับให้ละเอียดผสมปุ๋ยและดิน แปรรูปเป็นเครื่องสำอางคุณภาพหลากหลายชนิดบำรุงผิวและผม รวมทั้งทำไม้กวาดจากทางมะพร้าว ในการสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวช่วงโควิด

@ ถุงยังชีพ….ภัครธรณ์ เทียนไชย ผวจ.ชลบุรี พร้อมด้วย สุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ มอบถุงยังชีพให้ ปณิดา พันธุ์โชติ นายอำเภอหนองใหญ่ กมล เลิศประเสริฐเวช นายก ทต.หนองใหญ่ ปริญญา จิตต์อารี กำนันตำบลหนองใหญ่ เพื่อนำไปมอบต่อให้ประชาชน

@ หนุนการศึกษา….ดร.กิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายก อบจ.ฉะเชิงเทรา มอบให้ วรรณา รอดพิทักษ์ รองนายก อบจ. เป็นตัวแทนมอบเงิน1,887,900 บาท ให้สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อจัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ โดยมี กาเรียน ยืนยงชาติ ผอ.กศน.จ.ฉะเชิงเทรา เป็นผู้รับมอบ

@ ห่วงไม่มีน้ำใช้….สุนิชฌาน์ ทองแย้ม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดฯ ลงพื้นที่ พร้อมด้วยปลัดอำเภอขลุง กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน มอบแท็งก์น้ำ ตามโครงการ “ปันน้ำใจให้น้ำดื่ม” เพื่อไว้ใช้กักเก็บน้ำไว้อุปโภคบริโภค ในพื้นที่หมู่ 4 -5 ต.บางชัน อ.ขลุง

@ น้ำใจเอกชน….นพ.มณเฑียร คณาสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วย พญ.สมบัติ ชุติมานุกูล ผอ.รพ.พุทธโสธร ร่วมรับมอบข้าวสาร 1 ตัน และรถยนต์โตโยต้า 4 คัน ให้กับ รพ.พุทธโสธร 2 คัน และ สสจ.ฉะเชิงเทรา 2 คัน จาก อานนท์ เจริญรุ่งเรือง ผจก.บริษัทโตโยต้าฉะเชิงเทรา เพื่อสนับสนุนงานสาธารณสุข ในสถานการณ์โควิด-19

เอนก วันทิพพา หัวหน้าศูนย์ข่าวเดลินิวส์ ภาคตะวันออก