บุหรี่มีสารประกอบต่าง ๆ อยู่ประมาณ 4,000 ชนิด มีสารก่อมะเร็งไม่น้อยกว่า 42 ชนิด สารบางชนิดที่เป็นอันตรายที่สำคัญคือนิโคติน เป็นสารที่ทำให้คนติดบุหรี่ ออกฤทธิ์โดยตรงต่อสมองทั้งเป็นตัวกระตุ้นและกดประสาท ร้อยละ 95ของนิโคตินจะไปจับอยู่ที่ปอด นอกจากนั้นก็จะมีคาร์บอนมอนอกไซด์ ไฮโดรเจนไซยาไนด์ ไนโตรเจนไดออกไซด์ แอมโมเนียและสารกัมมันตรังสี เป็นต้น ล้วนเป็นสารพิษที่ทำลายสุขภาพของผู้ที่สูบบุหรี่

บุหรี่ทำให้เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ เป็นฉลากเตือนที่ติดอยู่บนซองบุหรี่ทุกซองที่จำหน่ายในประเทศไทย และเป็นประเทศแรกในโลก ที่ติดคำเตือนดังกล่าว บุหรี่มีผลทำให้ผู้ชายหลายคนเกิดอาการนกเขาไม่ขัน หรือขันได้ก็ไม่ครบเพลง หลายคนเกิดความสงสัยไม่แน่ใจว่าเป็นจริงหรือ และบุหรี่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไรกับการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ บุหรี่นั้นเป็นสารที่ก่อให้เกิดอนุมูลอิสระ

อนุมูลอิสระนั้น เมื่อเกิดขึ้นแล้วจะไปทำอันตรายเซลล์เนื้อเยื่อให้เสื่อมลง โดยการไปทำลายผนังของเซลล์ และแกนกลางของเซลล์ หรือพูดง่าย ๆ ก็คือ ส่วนที่เป็นดีเอ็นเอ หรือส่วนที่สำคัญที่สุดของเซลล์นั่นเอง เมื่อผนังของเซลล์ถูกทำลาย ผิวของเซลล์จะขรุขระไม่เรียบ เมื่อดีเอ็นเอถูกทำลาย การสร้างเซลล์ตัวต่อไป ก็จะไม่มีแม่แบบในการสร้าง ผลที่เกิดขึ้นก็คือ เซลล์เนื้อเยื่อที่เกิดใหม่จะรูปร่างไม่เหมือนเดิม อาจกลายเป็นเนื้อร้ายหรือเซลล์มะเร็งได้

ฉะนั้นผู้ชายที่สูบบุหรี่นาน ๆ อนุมูลอิสระก็จะไปทำลายเนื้อเยื่อ และอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกายให้เสื่อมสลายก่อนวัยอันควร ผนังของเส้นเลือดต่าง ๆ ก็จะแข็งและไม่ยืดหยุ่น ขณะเดียวกัน ไขมันชนิดเลวในเลือดก็จะถูกทำลายโดยอนุมูลอิสระ ทำให้ผนังเซลล์ไขมันขรุขระ จึงไม่พอกติดกับผนังของเส้นเลือดได้ง่าย ผลที่ตามมาก็คือ รูเส้น
ผ่าศูนย์กลางของเส้นเลือดจะเล็กลง ตีบลง ขณะเดียวกับผนังเส้นเลือดก็จะแข็งและไม่ยืดหยุ่น

ผลสุดท้าย เลือดก็ไหลผ่านเส้นเลือดได้น้อยลง การแข็งตัวที่เคยแข็งเต็มที่ก็จะลดลงตามปริมาณของเลือดที่ไหลเข้าองคชาต เห็นความน่ากลัวของพิษภัยของบุหรี่เช่นนี้แล้วก็ควรจะลด ละ เลิก การสูบบุหรี่ก่อนที่จะมีโรคร้ายรุมล้อมมากไปกว่านี้.

—————
ดร.อุ๋มอิ๋ม