วันศิลปินนานาชาติริเริ่มขึ้นโดย คริส แม็คคลัวร์ ศิลปินชาวแคนาดา ซึ่งมีชื่อเสียงจากผลงานภาพวาดในแนว “โรแมนติกเรียลิซึม (Romantic Realism)” โดยสาเหตุที่เขากำหนดวันศิลปินนานาชาติขึ้นมาเพื่อยกย่องในการนำเสนองานศิลปะของทุกศิลปินในทุกแขนงให้กับโลกใบนี้

คริส แม็คคลัวร์ เป็นศิลปินชาวแคนาดาที่มีชื่อเสียงจากผลงานภาพวาดแนวโรแมนติกเรียลลิซึ่ม ภาพของเขาส่วนใหญ่เป็นภาพที่แสดงออกถึงมุมมองชีวิต ภาพภูมิทัศน์ และภาพธรรมชาติเหมือนจริง คริสได้ฝึกฝนฝีมือมากว่า 40 ปี จนกระทั่งผลงานของเขาได้รับการจัดแสดงทั่วประเทศแคนาดา และอีกหลายประเทศทั่วโลก

ศิลปะแบบโรแมนติกเรียลลิซึ่ม หรือ ศิลปะแบบเรียลลิสม์ คือการสร้างงานที่เหมือนจริงดังที่ปรากฏในธรรมชาติ รวมถึงการสร้างสรรค์ภาพในเชิงวิพากษ์วิจารณ์สังคม ภาพเกี่ยวกับชีวิตคนเมืองและชนบท โดยเน้นการใส่รายละเอียดที่เหมือนจริงมากที่สุด