เมื่อวันที่ 21 พ.ค. ที่ จ.ราชบุรี นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและตรวจติดตามการเปิดหน่วยลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร จังหวัดราชบุรี เขตเลือกตั้งที่ 3 แทนตำแหน่งที่ว่าง ที่หน่วยเลือกตั้งที่ 1 โรงเรียนวัดโบสถ์ หมู่ 1 ต.บ้านเลือก อ.โพธาราม จ.ราชบุรี บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก มีประชาชนทยอยเดินทางเข้ามาใช้สิทธิกันอย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางมาตรการตรวจคัดกรองโรคโควิด-19 จากเจ้าหน้าที่ อสม. และการดูแลความสงบเรียบร้อยจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.โพธาราม

นายอิทธิพร กล่าวว่า ภาพรวมการเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้ ยังไม่พบการซื้อสิทธิขายเสียงคาดว่าจะมีประชาชนเดินทางมาใช้สิทธิร้อยละ 70 หลังปิดหีบเลือกตั้งเวลา 17.00 น. คาดทราบผลนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการช่วง 19.00-21.00 น.