เมื่อวันที่ 21 พ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการนับคะแนนเลือกตั้งซ่อม ส.ส. ราชบุรี เขต 3 ล่าสุด เวลา 19.20 น. ปรากฎว่าในจำนวน 240 เขตการเลือกตั้ง ส่วนใหญ่นับคะแนนเรียบร้อยแล้ว โดยผู้สมัครเบอร์ 2 นายชัยทิพย์ กมลพันธ์ทิพย์ จากพรรคประชาธิปัตย์ มีคะแนนนำมาเกือบทุกเขตการเลือกตั้ง ซึ่งคาดว่าน่าจะได้รับชัยชนะแบบขาดลอยในครั้งนี้ ทั้งนี้ทุกหน่วยจะรวบรวมผลการเลือกตั้งนำส่งยังศูนย์อำนวยการการเลือกตั้งซ่อม โดยน่าจะทราบผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการได้ในเวลาประมาณ 21.00 น.

ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในครั้งนี้มีจำนวน 137,763 คน โดยที่อำเภอจอมบึง มี 50,772 คน ส่วนที่อำเภอโพธาราม มี 86,991 คน และมีหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด 240 หน่วย ผู้สมัครที่ลงแข่งขันรวม 3 คน คือ นางณัฐทนันต์ นิธิภณยางสง่า หมายเลข 1 พรรคเสรีรวมไทย นายชัยทิพย์ กมลคคพันธ์ทิพย์ หมายเลข 2 พรรคประชาธิปัตย์ และ นายภิญโญ ศิลป์สังวาลวงศ์ หมายเลข 3 พรรคเสมอภาค