เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. ผศ.ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เสนอผลสำรวจ เรื่อง หวยแพง กับการแก้ปัญหา : ประชาชนคิดอย่างไร กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศโดย ดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จำนวน 1,022 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 24-25 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 94.0 ระบุ มีกลุ่มผู้มีอิทธิพลแฝง ผูกขาดเป็นเสือนอนกิน อยู่เบื้องหลังสลากฯแพง เอาเปรียบผู้ขายและประชาชนมายาวนาน ร้อยละ 93.5 ระบุ มีการจัดสรรผลประโยชน์ของกลุ่มอิทธิพล เป็นเหตุเหลื่อมล้ำไม่เท่าเทียมกันในการกระจายโควตาสลากฯไปยังผู้ได้รับสิทธิรายย่อยไม่ทั่วถึง

ที่น่าพิจารณาคือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 93.2 ระบุ มีพ่อค้าคนกลางที่เอาเปรียบแสวงประโยชน์ ส่งเสริมให้มีการรับประโยชน์และทุจริตของเจ้าหน้าที่กองสลาก ร้อยละ 93.1 ระบุ ประชาชนรับภาระสลากฯเกินราคา เป็นปัญหาสะสมมานาน ที่หลายรัฐบาลเพิกเฉย ร้อยละ 90.6 ระบุ มีการรู้เห็น รับประโยชน์ของเจ้าหน้าที่กองสลาก เป็นเหตุความไม่เป็นธรรมในการจัดสรรโควตา และร้อยละ 89.9 ระบุ สลากฯแพงและไม่เพียงพอ เป็นเหตุทำให้เกิดหวยใต้ดินผิดกฎหมาย โดนโกงและเป็นหนี้สินลูกโซ่กันจำนวนมาก

นอกจากนี้คือ ส่วนใหญ่หรือร้อย 79.7 ระบุ พอใจมากที่ไม่ต้องหลบๆ ซ่อนๆ สามารถซื้อเลขที่ถูกใจในราคาที่เป็นธรรม กรณีหวยชุด ร้อยละ 79.3 ระบุ การที่รัฐบาลนำเทคโนโลยีมาใช้ ทำให้ไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง สามารถแก้ปัญหาทั้งระบบและลดการทุจริต ร้อยละ 78.2 ระบุ พอใจมากที่สามารถหยุดอิทธิพลพ่อค้าคนกลางหวย โดยอยากให้เปิดโปงเอาผิดกับกลุ่มอิทธิพลที่อยู่เบื้องหลัง

ที่น่าสนใจคือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 76.5 ระบุ พอใจมากที่รัฐบาลก้าวข้ามความขัดแย้งและการยึดติด โดยสามารถสานต่อและพัฒนาความสำเร็จเรื่องที่เป็นประโยชน์กับประชาชน ร้อยละ 73.8 ระบุ พอใจมากที่รัฐบาลฟังเสียงของประชาชน และนึกถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง และร้อยละ 69.0 ระบุ สามารถซื้อสลาก 80 บาท ได้จริง โดยแก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม

นอกจากนี้ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 92.6 ระบุ อยากเห็นความต่อเนื่องการเยียวยาและช่วยเหลือกลุ่มคนพิการ (คนตาบอด) ที่เสียโอกาสเป็นส่วนรวม ร้อยละ 91.7 ระบุ อยากให้เพิ่มรางวัล หลายประเภทมากขึ้น จากส่วนต่างและยอดขายที่มากขึ้นของกองสลาก

ที่น่าพิจารณาคือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 90.7 ระบุ อยากให้เพิ่มสัดส่วนในการขายสลากออนไลน์มากขึ้น เพื่อกำจัดพวกผู้มีอิทธิพล พ่อค้าคนกลาง และหวยเถื่อนผิดกฎหมาย ที่เอาเปรียบมานาน และร้อยละ 89.8 ระบุ อยากให้รัฐบาล นำโมเดลการแก้ปัญหาสลากฯเกินราคา ไปใช้แก้ปัญหากับเรื่องอื่น ๆ ที่นำเอาเทคโนโลยีมาใช้ ร่วมกับดึงความร่วมมือกันของทุกฝ่าย เพื่อผลประโยชน์สูงสุดตกอยู่กับประชาชน

ผศ.ดร.นพดล กรรณิกา ผอ.สำนักวิจัยซูเปอร์โพล

ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวว่า ผลโพลนี้สะท้อนให้เห็นว่า การแก้ปัญหาสลากฯเกินราคาของรัฐบาล โดยการนำเทคโนโลยีมาใช้อย่างเป็นผลได้รับความพอใจอย่างมากจากประชาชน โดยเฉพาะประชาชนที่มีรายได้น้อย ประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่าปัญหาสลากฯแพง มาจากกลุ่มอิทธิพลผูกขาดและพ่อค้าคนกลาง ที่เป็นเสือนอนกิน เอารัดเอาเปรียบประชาชนมาช้านาน และต้องการให้รัฐบาลเปิดโปงและเอาผิดกับกลุ่มอิทธิพลดังกล่าว โดยส่วนใหญ่ยังเชื่อว่า มีการทุจริต รับประโยชน์จากปัญหาสลากฯเกินราคาจากหลายฝ่าย ทั้งกลุ่มอิทธิพล การเมือง และเจ้าหน้าที่รัฐ เป็นเหตุให้การกระจายโควตาสลากฯไม่เป็นธรรมและไม่ทั่วถึง ทั้งนี้ ยังมีความต้องการรัฐเข้าไปเยียวยาแท้จริงให้กลุ่มผู้พิการที่รับสิทธิโควตาสลากฯเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไม่ถูกแอบอ้างบังตา

“อย่างไรก็ตาม การใช้เทคโนโลยี บวกความพยายามและความกล้าของรัฐบาล ในการตัดตอนกลุ่มอิทธิพลตัวกลาง ที่เป็นเสือนอนกินรวบ เอารัดเอาเปรียบประชาชนมาช้านาน ถือเป็นตัวอย่างความสำเร็จ ของการลดความเหลื่อมล้ำเอาเปรียบ และปัญหาทุจริตในสังคม ที่ประชาชนส่วนใหญ่ หวังให้นำเป็นโมเดลในการแก้ปัญหาอื่นๆต่อไป” ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าว