เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 5 ส.ค. บริเวณหอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดให้ประชาชนผู้มีอายุเกิน 60 ปี และกลุ่มผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง ในจังหวัดเชียงใหม่ เดินทางเข้ารับวัคซีน บรรยากาศพบว่ามีประชาชนหลายร้อยคน เดินทางมาขอรับการฉีดวัคซีนโควิดกันอย่างต่อเนื่อง โดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุข พร้อมด้วยทีมแพทย์ พยาบาล แบ่งโซนคัดกรองป้องกันความแออัด และสะดวก รวดเร็ว ไม่มีสถานการณ์ความวุ่นวายแต่อย่างใด

โดยระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2564 นี้ กลุ่มผู้สูงอายุ และผู้ป่วย 7 กลุ่มโรค ที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังสามารถวอล์กอิน (Walk in) เข้ารับการฉีดวัคซีนได้ที่ศูนย์ฉีดทุกแห่ง ตั้งแต่เวลา 08.30–15.00 น. โดยภาคเช้าเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ และผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคที่ได้รับแจ้งจาก “ก๋ำแปงเวียง” ที่ลงทะเบียนไว้ให้มาฉีด ภาคบ่ายจะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ และผู้ป่วย 7 กลุ่มโรค ที่ Walk in เข้ามาฉีด ส่วนของหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป สามารถขอเข้ารับการฉีดได้ทุกวัน เฉพาะในหน่วยฉีดที่เป็นโรงพยาบาลเท่านั้น โดยแพทย์จะทำการประเมินและตรวจสอบสุขภาพทารกในครรภ์ให้ก่อนการฉีด

สำหรับการฉีดวัคซีนของจังหวัดเชียงใหม่ ที่ผ่านมามีผู้ฉีดวัคซีนไปแล้ว 257,536 คน คิดเป็นร้อยละ 21 ของประชากรเป้าหมาย ทั้งนี้ยังมีการจัดแคมเปญพิเศษ “ความกตัญญู ฮักพ่อ ฮักแม่ พาไปฉีดวัคซีน” ซึ่งเป็นการรณรงค์ฉีดกลุ่มเสี่ยงสูงเฉพาะวันเสาร์ อาทิตย์นี้ (วันที่ 7-8 สิงหาคม 2564) สำหรับผู้ที่พาพ่อ-แม่ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) ไปฉีดวัคซีนโควิด-19 โดยผู้ที่พาพ่อแม่มาฉีดวัคซีน จะได้รับสิทธิฉีดวัคซีน 1 คน/1 ครอบครัว ณ ศูนย์ฉีดประจำทั้ง 25 อำเภอ เฉพาะอำเภอเมืองจัดบริการ 3 ศูนย์ฉีด คือ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ พรอมเมนาดา และเซ็นทรัลเฟสติวัล