เมื่อวันที่ 28 ก.ค. ที่สนามหลวง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม พร้อมนางนราพร จันทร์โอชา เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถวาย เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 ก.ค. 2565 โดยมี สมเด็จพระมหาธีราจารย์ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมพระราชาคณะ 10 รูป ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ จากนั้นสมเด็จพระราชาคณะ พระราชาคณะ พระสงฆ์และสามเณร จำนวน 171 รูป รับบิณฑบาต โดยมีองคมนตรีและภริยา ประธานศาลฎีกา ประธานรัฐสภา ประธานวุฒิสภา ประธาน องค์กรอิสระ หน่วยราชการในพระองค์ คณะรัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการตุลาการ ผู้ว่าฯ กทม. เครือข่ายภาคเอกชนและประชาชน เข้าร่วม

สำหรับการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล ในต่างจังหวัด ให้ทุกวัดในประเทศไทยจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล ในวันที่ 28 ก.ค. 2565 สำหรับวัดไทยในต่างประเทศ ให้พิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสม

จากนั้นเวลา 07.35 น. นายกฯ เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน มีข้าราชการ พลเรือน ทหาร ตำรวจ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วม โดยพล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า “ข้าพระพุทธเจ้าขอถวายสัตย์ปฏิญาณ จะประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน มีความซื่อสัตย์สุจริต เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท มุ่งมั่นแน่วแน่แก้ไขปัญหาของประเทศชาติและประชาชน สร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่แผ่นดิน และดำเนินชีวิตโดยยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนแห่งศาสนา ตามแนวทางพระบรมราโชวาทตลอดไป”

จากนั้นเวลา 08.30 น. นายกรัฐมนตรีและภริยา พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2565 ณ ห้องแดง อาคารหน่วยราชการในพระองค์ 904 ในพระบรมมหาราชวัง