เมื่อวันที่ 8 ส.ค. เพจเฟซบุ๊ก โรงพยาบาลนาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม ประกาศด่วนถึงแนวทางการให้บริการผู้ป่วย เนื่องจากขณะนี้มี แพทย์ ติดเชื้อโควิด 19 และมีเจ้าหน้าที่เสี่ยงสูงที่ต้องเข้าสู่กระบวนการกักตัวเป็นจำนวนมาก

ดังนั้น จึงประกาศแนวทางการให้บริการผู้ป่วย ดังนี้ แผนกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน ให้บริการเฉพาะผู้ป่วยอุบัติเหตุ – ฉุกเฉินเท่านั้น ห้องคลอด ให้บริการปกติ

แผนกที่ งด ให้บริการ มีดังนี้

  1. กลุ่มงานทันตกรรม
  2. งานผู้ป่วยนอก
  3. งานกายภาพบำบัด
  4. คลินิกพิเศษ (ผู้ป่วยความดัน-เบาหวาน)
  5. งานแพทย์แผนไทย

เพื่อความปลอดภัยของผู้รับบริการทุกท่าน จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน เริ่มวันที่ 9 ส.ค. 64 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง