เมื่อวันที่ 26 ส.ค. แฟนเพจเฟซบุ๊ก Thai Red Cross Society ของ สภากาชาดไทย ได้โพสต์ข้อความเปิดลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีน “โมเดอร์นา” ฟรี เข็ม 2, 3, 4, 5 สําหรับประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป ให้บริการขนาดเต็มโด๊ส (100 ไมโครกรัม) ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ โดยระบุว่า

“เริ่มลงทะเบียน 13.00 น. เป็นต้นไป สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เปิดลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีน “โมเดอร์นา” (ฟรี) เข็ม 2, 3, 4, 5 สําหรับประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป ให้บริการขนาดเต็มโด๊ส (100 ไมโครกรัม) ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ

ให้บริการวัคซีนตามเงื่อนไขดังนี้

เข็ม 2

เคยได้รับซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม/แอสตราเซเนกา ภายในวันที่ 29 ก.ค. 2565

เข็ม 3 เคยได้รับวัคซีนตามสูตรดังนี้

 • ซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม 2 เข็ม โดยฉีดเข็ม 2 ภายในวันที่ 29 ก.ค.2565
 • แอสตราเซเนกา 2 เข็ม โดยฉีดเข็ม 2 ภายในวันที่ 29 พ.ค.2565
 • ซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม + แอสตราเซเนกา
 • ซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม + โมเดอร์นา
 • แอสตราเซเนกา + โมเดอร์นา โดยฉีดเข็ม 2 ภายในวันที่ 29 พ.ค.2565
 • โมเดอร์นา + โมเดอร์นา หรือ ไฟเซอร์ + ไฟเซอร์ โดยฉีดเข็ม 2 ภายในวันที่ 29 มี.ค.2565

เข็ม 4 เคยได้รับวัคซีนตามสูตรดังนี้

 • เคยได้รับซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม 2 เข็ม และได้รับแอสตราเซเนกาเป็นเข็ม 3 หรือ เคยได้รับซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม 2 เข็ม และได้รับโมเดอร์นาเป็นเข็ม 3
 • เคยได้รับซิโนฟาร์ม/ซิโนแวค เป็นเข็ม 1 และได้รับแอสตราเซเนกาเป็นเข็ม 2 และ 3
 • เคยได้รับซิโนฟาร์ม/ซิโนแวค เป็นเข็ม 1 และได้รับแอสตราเซเนกาเป็นเข็ม 2 และโมเดอร์นาเป็นเข็ม 3
 • เคยได้รับแอสตราเซเนกาเป็นเข็ม 1, 2 และโมเดอร์นาเป็นเข็ม 3 โดยฉีดเข็ม 3 ภายในวันที่ 29 เม.ย.2565

เข็ม 5 เคยได้รับวัคซีนตามสูตรดังนี้

 • ซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม + ซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม + แอสตราเซเนกา + โมเดอร์นา
 • แอสตราเซเนกา + แอสตราเซเนกา + แอสตราเซเนกา + โมเดอร์นา
 • ซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม + ซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม + แอสตราเซเนกา + แอสตราเซเนกา ภายในวันที่ 29 เมษายน 2565
 • ซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม + ซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม + ไฟเซอร์ + ไฟเซอร์ ภายในวันที่ 29 มีนาคม 2565
 • ซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม + ซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม + โมเดอร์นา + โมเดอร์นา ภายในวันที่ 29 มีนาคม 2565

เปิดลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีน “โมเดอร์นา” วันที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะเต็มจำนวน เลือกฉีดวัคซีนเข็ม 2, 3, 4, 5 ในวันที่ 29, 30, 31 ส.ค. และ 1, 2 ก.ย. 2565 ลงทะเบียนทาง https://qsmi-booster.kcmh.or.th/

 • สถานที่ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ตึกอำนวยการ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย กรุงเทพฯ
 • กรุณาเลือกวันและเวลารับวัคซีน กดยืนยันจะขึ้นว่า บันทึกข้อมูลสำเร็จ ให้ถ่ายภาพหน้าจอไว้เป็นหลักฐาน
 • กรุณานำ บัตรประชาชน สมุดฝากครรภ์ ปากกา มาด้วยในวันนัดหมาย
 • สตรีมีครรภ์ต้องมีอายุครรภ์มากกว่า 12 สัปดาห์ในการเข้ารับวัคซีน
 • กรุณามาตรงตามวันและเวลาที่ได้นัดหมาย หากไม่มาตามวันและเวลาที่ลงทะเบียนไว้จะถือว่าสละสิทธิ
 • LOT วัคซีนโมเดอร์นาที่ให้บริการเป็นช่วงขยายอายุวัคซีนที่ได้รับการรับรองจากสำนักงาน คณะกรรมการอาหารและยา”..

ขอบคุณภาพประกอบ : Thai Red Cross Society