นางณิชารีย์ กิตตะคุปต์ ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (สร.กฟผ.) เปิดเผยว่า ได้ติดตามการประชุมคณะกรรมการบริการ กฟผ. (บอร์ด กฟผ.) ที่มีนายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธานวันนี้ (8 มี.ค.) เพื่อพิจารณาผู้ว่าการ กฟผ.คนใหม่ แทน นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าฯ กฟผ.ปัจจุบัน ที่จะครบวาระในวันที่ 21 ส.ค. 66 บอร์ดมีมติเลือก นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ รองผู้ว่าการประจำสำนักผู้ว่าการ กฟผ. ปฏิบัติงานที่บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ในตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ ตามที่คณะกรรมการสรรหาที่มีน.ส.นันธิกา ทังสุพานิช อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน เป็นประธานเสนอเข้ามา

“ สร.กฟผ. ขอย้ำจุดยืนของเราว่า ที่ตอนเช้าได้ยื่นหนังสือถึงประธานบอร์ด กฟผ. เพราะมีกระแสข่าวถึงการไม่รับเสนอชื่อตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ ซึ่งเราคัดค้านการดำเนินการใดๆที่ไม่มีธรรมาภิบาล เพราะการนำเสนอชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการสรรหาถึงคณะกรรมการ กฟผ. ควรเสนอเพียงชื่อเดียวเช่นเคยปฏิบัติกันมาก่อนนำเสนอให้กับ ครม.เห็นชอบต่อไป เพราะ กฟผ.เป็นองค์กรที่ยึดหลักการโปร่งใส มีธรรมาภิบาล”

รายงานข่าวจากกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า รายชื่อที่สมัครเข้ารับการคัดเลือกมีทั้งหมด 4 ราย ซึ่งเป็นคนในกฟผ.ทั้งหมดได้แก่  1. นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ รองผู้ว่าการประจำสำนักผู้ว่าการ กฟผ. ปฏิบัติงานที่บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ในตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่   2. นายนิทัศน์ วรพนพิพัฒน์ รองผู้ว่าการเชื้อเพลิง 3. นายทิเดช เอี่ยมสาย รองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียน 4. น.ส.จิราพร ศิริคำ รองผู้ว่าการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง โดยกรรมการสรรหาเมื่อ 27 ก.พ. 66 ได้หารือและเสียงข้างมากได้เลือกนายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ ซึ่งต้องรอต้องไปว่า จะส่งรายชื่อผู้ว่าการ กฟผ.คนใหม่ คนที่ 16 ได้ทัน ครม.ก่อนยุบสภาหรือไม่