เมื่อวันที่ 27 ต.ค. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้เผยแพร่บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 61 ราย ซึ่งเป็นกรณีเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 4 ก.ค. 2566 จำนวน 59 ราย และกรณีพ้นจากตำแหน่ง จำนวน 2 ราย โดยมีรายชื่อที่น่าสนใจ ได้แก่ นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ สส.กทม. และรองเลขาธิการพรรคก้าวไกล (ก.ก.) โดยนายณัฐชา แจ้งสถานภาพโสด พร้อมกับระบุว่า ทรัพย์สินทั้งสิ้น 11,005,827 บาท ประกอบด้วย เงินสด 300,000 บาท เงินฝาก 264,969 บาท เงินลงทุน 438,116 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 2 หลัง มูลค่ารวม 8,400,000 บาท ได้แก่ บ้านพร้อมที่ดิน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี มูลค่า 6,400,000 บาท และห้องชุด แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กทม. มูลค่า 2,000,000 บาท รถยนต์ยี่ห้อเชฟโรเลต จำนวน 1 คัน มูลค่า 936,960 บาท สิทธิและสัมปทาน 480,101 บาท โดยเป็นกรมธรรม์ 3 ฉบับ และสิทธิการเช่าอาคารพาณิชย์ (สำนักงาน) รายการทรัพย์สินอื่น 1 รายการ โดยเป็นอาวุธปืน 5 กระบอก มูลค่า 185,680 บาท นอกจากนี้ แจ้งว่ามีหนี้สินทั้งสิ้น 5,099,302 บาท โดยเป็นหนี้บัตรเครดิต 52,530 บาท เงินกู้จากธนาคาร 2 แห่ง มูลค่า 3,846,771 บาท กู้เงินจากนายพีรนัทธ์ วงศ์สวัสดิ์ หรือทนายเพลิง 1,200,000 บาท 

นายณัฐชา ยังแจ้งว่า มีรายได้ต่อปี 1,362,720 บาท โดยเป็นเงินประจำตำแหน่ง 854,760 บาท เงินเพิ่ม 507,960 บาท และมีรายจ่ายต่อปี 2,759,600 บาท เป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัว 1,200,000 บาท ค่าผ่อนบ้าน 308,400 บาท ค่าผ่อนคอนโดฯ 121,200 บาท ค่าเช่าสำนักงาน 180,000 บาท ค่าอุปการะมารดา 120,000 บาท ค่าชำระหนี้สินตามสัญญาเงินกู้ 830,000 บาท  

นายกรุณพล เทียนสุวรรณ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล แจ้งว่า มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 75,207,222 บาท ประกอบด้วย เงินสด 144,805 บาท โดยเป็นสกุลเงินต่างประเทศทั้งหมด เงินฝาก 769,958 บาท เงินลงทุนในบริษัทภาคใต้เชื้อเพลิง 2,732,459 บาท ที่ดิน 5 แปลง มูลค่า 49,400,000 บาท อยู่ที่เขตจตุจักร กทม. ทั้งหมด โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 2 หลัง มูลค่า 16,600,000 บาท โดยเป็นคอนโดฯ ที่เขตบางคอแหลม มูลค่า 11,500,000 บาท และคอนโดฯ ที่เขตจตุจักร 5,100,000 บาท ยานพาหนะ 4 คัน 1,550,000 บาท โดยเป็นรถยนต์ 3 คัน และจักรยานยนต์ 1 คัน ทรัพย์สินอื่น จำนวน 15 ราย 4,010,000 บาท เป็นนาฬิกายี่ห้อดัง ทั้ง Rolex Omega Paneri รวม 9 เรือน กำไลมือ พระสมเด็จ พระพิฆเนศ พระ 5 องค์ และสร้อยทองคำ 5 บาท รูปหล่อรัชกาลที่ 9 จำนวน 3 องค์  นอกจากนี้ แจ้งว่า มีหนี้สินทั้งสิ้น 6,563,675 บาท โดยเป็นเงินกู้จากธนาคารและสถาบันการเงินอื่น 

นายกรุณพล แจ้งว่า มีรายได้ต่อปี 1,462,720 บาท เป็นเงินเดือน 1,362,720 บาท เป็นปันผลหุ้น 100,000 บาท และมีรายจ่ายต่อปี 2,474,030 บาท โดยเป็นค่าผ่อนที่อยู่อาศัย คอนโดฯ ยูดีไลท์ ผ่อนคอนโดฯ สตาร์วิว ค่าฟ้า ค่าประปา ค่าน้ำมัน ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าส่วนกลางคอนโดฯ ประกันสุขภาพ ประกันโรคร้ายแรง ค่าเลี้ยงดูบิดามารดา บริจาคพรรคก้าวไกล 180,000 บาท สมทบทุนข้าราชการการเมือง 

นายวาโย อัศวรุ่งเรือง สส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล แจ้งสถานภาพอยู่กินฉันสามีภรรยากับ น.ส.เกวลิน พูลภิไกร อายุ 25 ปี พร้อมกับแจ้งว่า มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 42,564,231 บาท เป็นทรัพย์สินของนายวาโย 30,433,577 บาท เป็นทรัพย์สินของ น.ส.เกวลิน 12,130,654 บาท สำหรับรายละเอียดทรัพย์สิน ประกอบด้วย เงินฝากของผู้ยื่นและคู่สมรส รวม 3,721,811 บาท เงินลงทุนของผู้ยื่น 879,078 บาท ที่ดินของผู้ยื่นและคู่สมรส จำนวน 4 แปลง มูลค่ารวม 13,600,000 บาท อยู่ที่ กทม. พิษณุโลก และนครปฐม โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างของผู้ยื่นและคู่สมรส จำนวน 2 หลัง มูลค่ารวม 10,990,000 บาท โดยเป็นบ้านเดี่ยวสองชั้นที่เขตทวีวัฒนา 1 หลัง มูลค่า 7,990,000 บาท และบ้านเดี่ยวสองชั้นที่ อ.สามพราน จ.นครปฐม มูลค่า 3,000,000 บาท ยานพาหนะของผู้ยื่นและคู่สมรส จำนวน 6 คัน มูลค่ารวม 6,522,000 บาท ในจำนวนนี้มีรถยนต์ปอร์เช่ รุ่นเคย์แมน มูลค่า 2,390,000 บาท สิทธิและสัมปทานของผู้ยื่นและคู่สมรส รวม 266,341 บาท ในจำนวนนี้เป็นลิขสิทธิ์เพลงของผู้ยื่น 10,000 บาท สิทธิเรียกร้องตามสัญญาศิลปินของคู่สมรส 10,000 บาท ทรัพย์สินอื่นของผู้ยื่นและคู่สมรส จำนวน 8 รายการ มูลค่ารวม 6,585,000 บาท ประกอบด้วย นาฬิกา 8 เรือน อาวุธปืนและปืนเพื่อการกีฬา 10 กระบอก แหวน 11 วง เครื่องประดับ 7 รายการ ชุดเครื่องประดับ 1 รายการ กระเป๋าถือสตรี 2 ใบ นอกจากนี้ นายวาโยแจ้งว่า มีหนี้สินทั้งสิ้น 15,618,668 บาท โดยเป็นหนี้บัตรเครดิต เงินกู้จากธนาคารและสถาบันการเงินอื่น หนี้สินที่มีหลักฐานเป็นหนังสือ 

นายวาโย แจ้งว่า มีรายได้ต่อปี 2,531,220 บาท เป็นเงินเดือน 1,362,720 บาท เบี้ยประชุม 150,000 บาท วิชาชีพอิสระ (วิชากฎหมาย) 606,000 บาท การประกอบโรคศิลปะ 412,500 บาท  มีรายจ่ายต่อปี 1,376,554 บาท เป็นค่าอุปโภคบริโภค 180,000 บาท ค่าผ่อนบ้าน 610,800 บาท ค่าผ่อนรถยนต์ 315,264 บาท เบี้ยประกันชีวิตและสุขภาพ 50,490 บาท เบี้ยประกันภัยรถยนต์ 60,000 บาท ค่าเล่าเรียน 10,000 บาท ค่าท่องเที่ยว 50,000 บาท เงินบริจาค 100,000 บาท ขณะที่ น.ส.เกวลิน มีรายได้ต่อปี 792,000 บาท และมีรายจ่ายต่อปี 309,130 บาท  

น.ส.ภคมน หนุนอนันต์ สส.บัญชีรายชื่อ รองโฆษกพรรคก้าวไกล แจ้งสถานภาพโสด พร้อมกับระบุว่ามีทรัพย์สินทั้งสิ้น 8,228,700 บาท สำหรับรายละเอียดทรัพย์สิน ประกอบด้วย เงินสด 800,000 บาท เงินฝาก 40,170 บาท เงินลงทุน 20,029 บาท ที่ดิน จำนวน 2 แปลง 2,500,000 บาท อยู่ที่ อ.ปากพยูน จ.พัทลุง โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 1 หลัง 3,000,000 บาท โดยเป็นทาวน์เฮาส์ 2 ชั้น อยู่ที่ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา ยานพาหนะ จำนวน 1 คัน 715,000 บาท โดยเป็นรถยนต์ฮอนด้า Jazz ทรัพย์สินอื่น จำนวน 9 รายการ มูลค่า 1,153,500 บาท ประกอบด้วย กำไลเพชร 2 วง จี้เพชร 1 ชิ้น ต่างหูเพชร 1 คู่ แหวนเพชร 2 วง สร้อยทองคำขาวพร้อมจี้เพชร 1 ชุด สร้อยคอทองคำขาว 1 เส้น แหวนทองหัวพลอย 1 วง ชุดเครื่องเพชร (แหวนและต่างหู) 1 ชุด ต่างหูมุกประดับเพชร 1 คู่ นอกจากนี้ แจ้งว่า มีหนี้สินทั้งสิ้น 1,775,494 บาท โดยเป็นหนี้บัตรเครดิต 2 บัญชี 64,661 บาท เงินกู้จากธนาคารออมสิน 1,683,347 บาท และเงินกู้จากกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ซึ่งมียอดหนี้คงเหลือ 27,485 บาท