สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 21 ก.ย. 64 พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่อีก 10,919 ราย แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่ 10,497 ราย และผู้ติดเชื้อในเรือนจำ 422 ราย ทำให้มียอดผู้ป่วยยืนยันสะสมตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 มีจำนวน 1,471,242 ราย หายป่วยกลับบ้าน 11,694 ราย หายป่วยสะสม 1,325,412 ราย กำลังรักษา 131,655 ราย

โดยวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 143 ราย ทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 2563 มียอดสะสมสูงถึง 15,612 ราย