สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 25 ก.ย. 64 พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่อีก 11,975 ราย แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่ 11,883 ราย และผู้ติดเชื้อในเรือนจำ 92 ราย ทำให้มียอดผู้ป่วยยืนยันสะสมตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 มีจำนวน 1,520,422 ราย หายป่วยกลับบ้าน 14,700 ราย หายป่วยสะสม 1,381,176 ราย กำลังรักษา 124,540 ราย

โดยวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 127 ราย ทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 2563 มียอดสะสมสูงถึง 16,143 ราย