สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 28 ก.ย. 64 พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่อีก 9,489 ราย แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่ 9,220 ราย และผู้ติดเชื้อในเรือนจำ 269 ราย ทำให้มียอดผู้ป่วยยืนยันสะสมตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 มีจำนวน 1,552,552 ราย หายป่วยกลับบ้าน 12,805 ราย หายป่วยสะสม 1,420,780 ราย กำลังรักษา 116,711 ราย

โดยวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 129 ราย ทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 2563 มียอดสะสมสูงถึง 16,498 ราย