สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 7 ต.ค. 64 พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่อีก 11,200 ราย แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่ 11,062 ราย และผู้ติดเชื้อในเรือนจำ 138 ราย ทำให้มียอดผู้ป่วยยืนยันสะสมตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 มีจำนวน 1,649,434 ราย หายป่วยกลับบ้าน 10,087 ราย หายป่วยสะสม 1,524,431 ราย กำลังรักษา 109,022 ราย

โดยวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 113 ราย ทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 2563 มียอดสะสมสูงถึง 17,418 ราย