เมื่อวันที่ 18 ต.ค. ที่โรงเรียนอนุบาลดอยหลวง จ.เชียงราย กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จัดพิธีมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เสียชีวิต อันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ “ครูจูหลิง ปงกันมูล” โดยมี น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธาน พร้อมด้วย นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และผู้บริหาร ศธ.เข้าร่วม ทั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี วิดีโอคอนเฟอเรนซ์จากทำเนียบรัฐบาล ส่งสารสดุดีครูวีรชนตอนหนึ่งว่า เป็นเวลากว่า 14 ปีแล้วที่เราต้องสูญเสียบุคลากรที่มีคุณภาพอย่างครูจูหลิง ซึ่งครูจูหลิงเป็นครูผู้มีอุดมการณ์ช่วยเหลือลูกศิษย์เป็นความเสียสละที่ยิ่งใหญ่ สมควรได้รับการยกย่องให้เป็นแม่พิมพ์ของชาติ โดยในวันนี้ ศธ. ได้มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาให้แก่บิดา มารดา ของครูจูหลิง ปงกันมูล จำนวน 2,742,000 บาท ในส่วนรายที่เหลือจะเร่งดำเนินการมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาให้แก่ทายาทผู้เสียชีวิตในลำดับต่อไป

โดย น.ส.ตรีนุช กล่าวว่า การมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาดังกล่าว เพื่อมอบเงินให้แก่ทายาทของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เสียชีวิตจากความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยระหว่างปี 2547-2556 มีครูถูกกลุ่มผู้ก่อเหตุความรุนแรงทำร้ายจนเสียชีวิต 162 ราย พิการ 9 ราย รวม 171 ราย ซึ่งหนึ่งในจำนวนนี้มี ครูจูหลิง ปงกะนมูล ครูสอนวิชาศิลปะ โรงเรียนบ้านกูจิงลือ จ.นราธิวาส

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า ทั้งนี้จากการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของครูและบุคลากรทางการศึกษาส่งผลมิตคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2556 เห็นชอบสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เสียชีวิตย้อนหลังไปถึงวันที่ 1 ม.ค. 2547 โดยให้ ศธ. จัดสรรงบประมาณในการช่วยเหลือเยียวยารายละไม่เกิน 4 ล้านบาท โดยให้หักลบจากเงินเยียวยาที่เคยได้รับไปแล้ว และให้ ศธ.จัดสวัสดิการด้านอื่นๆ ให้ได้มาตรฐานใกล้เคียงกับส่วนราชการต่างๆ ด้วย นอกจากนี้ ศธ. ได้ดำเนินการติดตามเร่งรัดให้ความช่วยเหลือเยียวยาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เสียชีวิตมาโดยตลอด โดยได้นำเสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (คปต.) และสำนักงบประมาณขอจัดตั้งงบประมาณช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งต่อมากรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง อนุมัติให้ ศธ.จ่ายเงินให้ผู้ได้รับผลกระทบได้วันที่ 16 พ.ค.2564 ศธ.จึงออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เสียชีวิตที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ลงวันที่ 1 ก.ค. 2564 และอนุมัติจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ รอบที่ 1 จำนวน 14 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 37,182,000 บาท ทั้งนี้ครูจูหลิงจะได้รับเงินเยียวยา 2,742,000 บาท และจะดำเนินการมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาให้แก่ทายาทผู้เสียชีวิตอีก 13 ราย 34,440,000 ภายในเดือน ต.ค.2564

คุณแม่คำมี ปงกัมมูล คุณแม่ครูจูหลิง กล่าวว่า รู้สึกดีใจมากที่ทางกระทรวงศึกษาธิการได้มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้เสียชีวิตอันเนื่องจากเหตุการณ์ไม่สงบชายแดนภาคใต้ 2,742,000 บาท ซึ่งเงินเยียวยาก้อนสุดท้ายที่จะได้รับ โดยตนจะใช้เงินก้อนนี้ ในการดูแลรักษานายสูน ปงกันมูล ซึ่งเป็นบิดาของครูจูหลิง และเป็นผู้ป่วยติดเตียงจากอาการเส้นเลือดในสมองแตก ที่จะมีค่ารักษาพยาบาลประจำทุกๆ 3 เดือน ครั้งละ 7,000-10,000 บาท และตอนนี้ทางครอบครัวไม่มีรายได้จากทางอื่น เพราะครอบครัวเรามีกันอยู่ 3 คน พ่อ แม่ ลูก เมื่อลูกจากไป ทำให้ครอบครัวเหลือกัน 2 คน และก่อนหน้านี้แม่ต้องขายที่สวนยาง เพื่อนำเงินมาผ่าตัดพ่อที่เส้นเลือดในสมองแตกจำนวนหลักแสนบาท ฉะนั้น เงินเยียวยาในครั้งนี้ จะถือเป็นเงินก้อนสำคัญในการดูแลรักษาคุณพ่อและครอบครัวต่อไป

“คิดว่าการได้รับเงินครั้งนี้ จูหลิงรับรู้และดีใจที่แม่และพ่อได้รับเงินก้อนนี้ เนื่องจากก่อนหน้านี้จูหลิงได้ไปเข้าฝันญาติว่า อยากให้พ่อกับแม่ได้รับเงินเยียวยาไวๆ เพราะสงสารพ่อแม่ ซึ่งการรับเงินครั้งนี้ คงทำให้จูหลิงหมดห่วงได้บ้าง” คุณแม่คำมี กล่าว.