จากกรณี หลังจากที่ ครม. มีมติเมื่อวันที่ 29 ธ.ค. 63 กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ แบบหยุดทั้งประเทศ และวันหยุดราชการประจำภาค ประจำปี 2564 เป็นการเฉพาะ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในปีนี้ โดยวันหยุดราชการประจำภาค ประจำปี 2564 มีดังนี้ ภาคเหนือ : วันศุกร์ที่ 26 มี.ค. 64 (ประเพณีไหว้พระธาตุ), ภาคอีสาน : วันจันทร์ที่ 10 พ.ค. 64 (ประเพณีงานบุญบั้งไฟ), ภาคใต้ : วันพุธที่ 6 ต.ค. 64 (ประเพณีสารทเดือนสิบ), ภาคกลาง : วันพฤหัสบดีที่ 21 ต.ค. 64 (เทศกาลออกพรรษา)

ซึ่งทำให้ประชาชนหลายคนสงสัยว่า วันหยุดภาคกลางนั้น ประกอบด้วยจังหวัดใดบ้าง รวมภาคตะวันออกด้วยหรือไม่ ล่าสุด สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้ส่งหนังสือเวียนถึงส่วนราชการ เรื่องวันหยุดราชการชดเชยและวันหยุดราชการประจำภาคในเดือนตุลาคม 2564 โดยแจ้งว่า “วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564 ซึ่งเป็นวันหยุดราชการประจำภาคกลางนั้น หมายถึง กรุงเทพมหานคร และจังหวัดในภาคกลาง รวม 17 จังหวัด ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ เรื่องการจัดตั้งกลุ่มจังหวัดและกำหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด ฉบับที่ 3 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560”

ทั้งนี้ นอกจาก กรุงเทพมหานคร แล้ว สำหรับ 17 จังหวัด ประกอบด้วย นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม และ สมุทรสาคร

โดยในหนังสือดังกล่าว ไม่ได้รวมถึงจังหวัดในภาคตะวันออก 8 จังหวัด ที่ประกอบด้วย ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี และ สระแก้ว

อย่างไรก็ตาม สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จันทบุรี และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหวัดปราจีนบุรี ได้แจ้งประชาชนว่า วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคมนี้ ไม่ใช่วันหยุดราชการ..

ขอบคุณภาพประกอบ : สวท.จันทบุรี, สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรี