สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา เมื่อวันที่ 20 ต.ค. กัมพูชาเปิดตัวแผนแม่บทเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดเสียมราฐประจำปี 2021-2035 โดยตั้งเป้าหมายเปลี่ยนจังหวัดทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศแห่งนี้สู่จุดหมายท่องเที่ยวสำคัญของประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

อุน พรมนนิโรธ รองนายกรัฐมนตรีกัมพูชา แถลงว่า แผนแม่บทดังกล่าวมีความสำคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเสียมราฐในระยะยาว โดยแผนแม่บทจะมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมคุณภาพ ความปลอดภัย และการพัฒนาที่ยั่งยืนของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในเสียมราฐในยุคหลังการระบาดใหญ่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19)

ด้านนายทอง คูน รัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวกัมพูชา กล่าวว่า แผนแม่บทได้กำหนดขอบเขตกลยุทธ์สำคัญ 7 ประการ สำหรับการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดเสียมราฐ ได้แก่ การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหลัก การพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยวใหม่ การส่งเสริมการท่องเที่ยว การยกระดับคุณภาพและความยั่งยืนของการท่องเที่ยว การจัดการสิ่งแวดล้อม การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ตลอดจนความเชื่อมโยงและหลักธรรมาภิบาลการท่องเที่ยว นายทอง คูน เสริมว่า แผนแม่บทยังกำหนดกลยุทธ์ 43 ประการ และแนวทางดำเนินงาน 135 ประการ ในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว รวมถึงโครงการสำคัญอีก 20 โครงการ พร้อมชี้ว่าแผนแม่บทจะเปลี่ยนจังหวัดเสียมราฐเป็นจุดหมายท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในกัมพูชา และกลายเป็นจุดหมายท่องเที่ยวหลักในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

แผนแม่บทข้างต้นคาดการณ์ว่าเสียมราฐ ซึ่งเป็นที่ตั้งของนครวัดหรืออุทยานโบราณคดีอังกอร์ จะดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติ 7.5 ล้านคน และนักท่องเที่ยวในประเทศ 10.9 ล้านคน รวมถึงสร้างงาน 940,000 อัตรา และสร้างรายได้ราว 5.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 1.9 แสนล้านบาท) ภายในปี 2035ทั้งนี้ อุทยานโบราณคดีอังกอร์ ขนาด 401 ตารางกิโลเมตร รองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ 2.2 ล้านคน และสร้างรายได้จากการจำหน่ายบัตรเข้าชมรวม 99 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 3.3 พันล้านบาท) ในปี 2019 ก่อนเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

อย่างไรก็ดี โรคระบาดใหญ่ส่งผลให้อุทยานโบราณคดีอังกอร์มีชาวต่างชาติเดินทางมาเยือนเพียง 6,167 คน ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2021 ลดลงร้อยละ 98.4 เมื่อเทียบปีต่อปี และทำรายได้จากการจำหน่ายบัตรเข้าชม 253,809 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 8.4 ล้านบาท) ลดลงร้อยละ 98.6.

เครดิตภาพ : ซินหัว