หลังจากที่ PayPal ได้มีการเตรียมตัวกลับมาเปิดบริการในประเทศไทยใหม่อีกครั้ง ล่าสุดทาง Paypal ประเทศไทยได้ออกมาประกาศนโยบายใหม่สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป และแบบธุรกิจ ซึ่งสามารถสรุปไว้คร่าวๆ ได้ดังนี้

การเก็บเงินในบัญชี และถอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร

  • ผู้ใช้งาน PayPal แบบส่วนตัว (ผู้ใช้งานทั่วไป) จะไม่สามารถพักหรือเก็บเงินในบัญชี PayPal และถอนเงินเข้าบัญชีธนาคารได้อีกต่อไปหลังมีการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ แต่ผู้ใช้งาน Paypal แบบธุรกิจที่จดทะเบียนในประเทศไทย ที่ผ่านการยืนยันตัวตน Know your Busines (KYB) แล้วยังสามารถเก็บเงิน และถอนเงินเข้าบัญชีธนาคารได้เช่นเดิม แต่ต้องเป็นบัญชีธนาคารไทยที่ชื่อตรงกับชื่อธุรกิจที่จดทะเบียนไว้เท่านั้น และไม่สามารถถอนเข้าธนาคารในสหรัฐอเมริกา หรือธนาคารในประเทศอื่นๆ ได้อีก

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

  • จะมีการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ตามข้อกำหนดที่ทางสรรพากรออกกฎหมาย e-Serviceไว้ โดยจะคิดจาก ค่าธรรมเนียมของ PayPal ทั้งหมด ซึ่งผู้ใช้งานจะได้รับข้อมูลใบแจ้งหนี้ภาษี พร้อมระบุจำนวนภาษีที่มีการเรียกเก็บไว้เรียบร้อยแล้ว

บริการการชำระเงิน และการโอนเงิน

  • บัญชีแบบส่วนตัวและธุรกิจ ไม่สามารถโอนหรือรับเงินระหว่างประเทศ แบบเพื่อนหรือครอบครัวได้อีกต่อไป
  • การชำระเงินในประเทศด้วย PayPal ต้องเป็นการชำระด้วยสกุลเงินไทยบาท THB เท่านั้น ส่วนการชำระเงินแบบธุรกิจยังคงชำระสกุลเงินต่างๆ ได้เหมือนเดิม
  • บัญชีธุรกิจไม่สามารถใช้บริการ Payouts ในการโอนหรือรับชำระได้อีกต่อไป
  • บัตรเดบิตออกโดยธนาคารในประเทศไทยที่ผูกกับ PayPal ไม่สามารถชำระเงินในประเทศไทยได้ แต่ยังสามารถชำระเงินในต่างประเทศได้ ส่วนบัตรเครดิตชำระได้ทั้งในและต่างประเทศได้ตามปกติ

โดยนโยบายใหม่ที่ออกมานี้เป็นนโยบายจะที่สอดคล้องกับกฎหมาย E-service มากขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผู้ใช้งานโดยเฉพาะสาย ฟรีแลนซ์ สตรีมเมอร์ รวมถึงศิลปินออนไลน์ ที่รับงานจากต่างประเทศโดยตรง เนื่องจากไม่สามารถใช้บัญชี Paypal แบบส่วนตัวรับและโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารได้โดยตรงอีกต้องไป หากต้องการใช้ Paypal โอนเงินจะต้องจดทะเบียนในนามบริษัทและเปลี่ยนบัญชีเป็นแบบธุรกิจเสียก่อนจึงจะสามารถรับหรือโอนเงินได้ และบริการ Paypal.me ก็ไม่สามารถใช้ไดัอีกต่อไปเมื่อนโยบายนี้มีผลบังคับใช้ในปีหน้า 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

สำหรับผู้ใช้รายเก่าที่สมัครบัญชีก่อนวันที่ 7 มีนาคม 2564 จะต้องดำเนินการยืนยันตัวตน และยอมรับเงื่อนไขใหม่ของทาง PayPal ประเทศไทยด้วย ส่วนบัญชี PayPal ที่สมัครแบบธุรกิจต้องยืนยันตัวตน KYB ตามมาตรฐานของ PayPal ที่กำหนดเช่นกัน หากไม่ทำการยืนยันตัวตนตามที่กำหนดจะ ไม่สามารถชำระหรือโอนไปบัญชี PayPal อื่นได้ หากผูกบัญชีธนาคารไว้ยอดเงินคงเหลือจะถูกโอนเข้าธนาคารอัตโนมัติและบัญชีจะถูกโอนย้ายมาเป็น PayPal ประเทศไทยทันที

อ้างอิงข้อมูล : paypal