เมื่อวันที่ 16 พ.ย. ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เผยแพร่คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 583-585/2564 ลงวันที่ 12 พ.ย.2564 รวม 3 คำสั่ง เรื่องแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ รองผู้บังคับการ (รอง ผบก.) ถึง ระดับผู้กำกับการ (ผกก.) วาระประจำปี 2564 ทั้งหมด 1,955 ตำแหน่ง 

ด่วน! เช็กเลยคำสั่งแต่งตั้งโยกย้าย ‘รอง ผบก.-ผกก.’ วาระประจำปี64

สำหรับคำสั่ง ตร. ที่ 583/2564 มีรายชื่อที่น่าสนใจ คือ พ.ต.อ.วทัญญู วิทยผโลทัย ผกก.ประจำ บช.ส. หรือ ‘ผกก.หนุ่ย’ อดีตนายตำรวจติดตาม น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ขยับเป็น รอง ผบก.กชข. (รองผู้บังคับการกลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญการข่าว กองบัญชาการตำรวจสันติบาล) โดยเมื่อวันที่ 3 ธ.ค.62 พ.ต.อ.วทัญญู เคยปรากฏข่าวถูกตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงกรณีปรากฏภาพ พ.ต.อ.วทัญญู ติดตามน.ส.ยิ่งลักษณ์ ไปเชียร์ฟุตบอลโลกที่ประเทศรัสเซีย จากนั้นได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งถูกปลดออกจากราชการ ต่อคณะอนุกรรมการ ก.ตร. เช่นกัน ซึ่งการยื่นอุทธรณ์มีระยะเวลาประมาณ 2 ปี