วันนี้ (20 พ.ย.) ที่อังกฤษมีรายงานระบุว่า รัฐบาลเตรียมสั่งห้ามใช้จานและช้อนส้อมพลาสติกแบบใช้แล้วทิ้ง รวมถึงถ้วยโฟมโพลีสไตรีนในประเทศ เพื่อพยายามกำจัดขยะพลาสติกที่ไม่จำเป็นให้ได้ทั้งหมด

ในอังกฤษมีการใช้จานแบบใช้แล้วทิ้งถึง 1,100 ล้านใบ และช้อนส้อมแบบใช้แล้วทิ้ง 4,250 ล้านคันต่อปี ซึ่งส่วนใหญ่ทำด้วยพลาสติก แต่มีเพียง 10% เท่านั้น ที่ถูกนำรีไซเคิลหลังจากกลายเป็นขยะ

หลังจากข้อเสนอการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะที่ใช้เวลา 12 สัปดาห์ ภาคธุรกิจและผู้บริโภคจะต้องก้าวไปสู่ทางเลือกที่ยั่งยืนมากขึ้น รัฐบาลยังได้เรียกร้องให้มีกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลหลักฐานที่แยกต่างหาก เพื่อจัดการแหล่งมลพิษจากพลาสติกอื่นๆ เช่น ทิซชูเปียก ไส้กรองยาสูบ ถุงชาและถ้วยแบบใช้แล้วทิ้งประเภทอื่นๆ

การห้ามใช้พลาสติกในรายการเหล่านี้อาจเป็นมาตรการเชิงนโยบายในอนาคต

จอร์จ ยูสติซ รัฐมนตรีกระทรวงสิ่งแวดล้อมของอังกฤษกล่าวว่า “มีการรับรู้ถึงความเสียหายที่เกิดจากพลาสติกต่อสิ่งแวดล้อมและโดยเฉพาะสัตว์ทะเลมากขึ้น เราต้องการลดการใช้พลาสติกในบรรจุภัณฑ์และห้ามใช้พลาสติกในรายการของใช้ที่ต้องกลายเป็นขยะ”

“เราได้สั่งห้ามใช้หลอดพลาสติก ก้านชงกาแฟพลาสติกและก้านสำลีพลาสติกไปแล้ว และตอนนี้วางแผนที่จะขยายไปห้ามใช้ช้อนส้อมและก้านลูกโป่งที่สามารถใช้วัสดุอื่นแทนได้ เช่น ไม้”

การห้ามจำหน่ายหลอดพลาสติก ก้านชงกาแฟพลาสติกและก้านสำลีพลาสติก มีผลบังคับใช้ในอังกฤษเมื่อปีที่แล้ว

มาตรการบังคับให้จ่ายค่าถุงหูหิ้วแบบใช้แล้วทิ้งของอังกฤษ สามารถลดการใช้ถุงดังกล่าวในซูเปอร์มาร์เกตใหญ่ ๆ ลงถึง 95% ตั้งแต่ปี 2558

สำหรับฝ่ายรัฐบาลท้องถิ่นของสกอตแลนด์ เวลส์ และไอร์แลนด์เหนือนั้น มีหน้าที่รับผิดชอบต่อนโยบายของตนเองเกี่ยวกับขยะพลาสติก

เครดิตภาพ : Reuters