เมื่อวันที่ 7 ธ.ค. กลุ่มคณะราษฎร ตั้งโต๊ะแถลงข่าว รณรงค์ยกเลิก ม.112 และ แจ้งการเคลื่อนไหวการชุมนุมในกิจกรรมดังกล่าว ที่บริเวณด้านหน้าอนุสรณ์สถาน 14 ตุลา สี่แยกคอกวัว ถนนราชดำเนินกลาง แขวงวัดบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ โดย นายสมยศ พฤกษาเกษมสุข ตัวแทนกลุ่มราษฎร ยกเลิก 112 (ครย.112) เปิดเผยว่า เป็นเวลานานกว่า 1 เดือนแล้ว ตั้งแต่คณะราษฎรยกเลิก 112 (ครย.112) เปิดให้ประชาชนร่วมลงชื่อเพื่อเสนอให้ยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 ขณะนี้มีประชาชนร่วมกันลงชื่อทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์ มากกว่า 237,000 คน ทาง ครย.112 จึงขอ แถลงถึงความคืบหน้า ต่อไปนี้

1. ตามกฎหมายปัจจุบัน การเสนอร่างพระราชบัญญัติต้องใช้รายชื่อประชาชนไม่น้อยกว่า 10,000 คน ซึ่งขณะนี้ได้จำนวนรายชื่อมากกว่าที่กฎหมายกำหนดมาหลายเท่าแล้ว ข้อเสนอให้ “ยกเลิก112” จึงพร้อมที่จะนำเข้าสู่สภาได้ทันที อย่างไรก็ดี มีการจับตาดูนโยบายของแต่ละพรรคการเมืองอย่างใกล้ชิด และยังมีพรรคการเมืองที่ตอบรับข้อเสนอจากประชาชน ไม่มาก อาจจะมี ส.ส. ที่พร้อมสนับสนุนไม่ถึงครึ่งหนึ่งของสภาผู้แทนราษฎร จึงไม่มีความจำเป็นต้องเร่งรีบนำเสนอต่อสภาในทันที แต่มีความจำเป็นที่จะต้องทำงานอื่นไปพร้อม ๆ กันเพื่อเปลี่ยนจำนวนเสียงในสภา เปลี่ยนทั้ง ส.ส. ที่มีอยู่และที่จะเข้าสู่สภาในอนาคตให้ เห็นความสำคัญ และจำเป็นเร่งด่วนของปัญหามาตรา 112 ให้ได้ก่อน โดยการเรียกร้องให้ประชาชนที่เห็นด้วยกับการ “ยกเลิก 112” ช่วยกันส่งเสียงและไม่เลือก ส.ส. ที่ไม่เห็นความสำคัญของเรื่องนี้ ไม่ให้มีโอกาสได้เข้าสู่สภา

ข้อ 2. กลุ่ม ครย.112 ไม่ยอมรับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ฉบับที่ 19/2564 ที่กล่าวหาว่า ข้อเสนอ “ปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์” เป็นการ “ล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” และยืนยันว่า ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 รวมทั้งกฎหมายทุกฉบับที่เกี่ยวข้องกับสิทธิเสรีภาพของประชาชน สามารถแก้ไขและยกเลิกได้โดยเป็นอำนาจของรัฐสภาที่มาจากการเลือกตั้ง ซึ่งประชาชนมีสิทธิเข้าชื่อกันเสนอต่อที่มาจากการเลือกตั้งให้พิจารณา ไม่ใช่อำนาจของศาลรัฐธรรมนูญที่จะบอกว่า กฎหมายใดแก้ไขหรือยกเลิกได้หรือไม่ได้ คำวินิจฉัยที่เลื่อนลอย ไม่มีที่มาของข้อเท็จจริง อ้างประวัติศาสตร์ผิดเพี้ยน และขาดเหตุผลที่เข้าใจได้ ไม่มีผลต่อการเดินหน้ารณรงค์ไปสู่การยกเลิกมาตรา 112

ข้อ 3 กลุ่ม ครย.112 พร้อมที่จะเดินหน้ารณรงค์ สร้างความรู้ถึงปัญหาของมาตรา 112 และรวบรวมรายชื่อของประชาชนต่อไปให้ได้มากที่สุด ซึ่งกิจกรรมต่อไปจะจัดขึ้นในวันที่ 12 ธ.ค.ที่ สี่แยกราชประสงค์ เนื้อหาจะเป็นการอัพเดทสถานการณ์ปัญหาการใช้มาตรา 112 ที่รุนแรงมากขึ้นทุกวัน และให้แง่มุมความรู้ทางประวัติศาสตร์การเมืองจากนักวิชาการ หลัง จากนี้จะเป็นการเดินทางไปหาพี่น้องประชาชนในจังหวัดอื่นๆ ลงพื้นที่พบปะพูดคุยกับชาวบ้าน และเครือข่ายองค์กรต่างๆ เพื่อสร้างแนวร่วมให้มากขึ้นและเก็บรวบรวมรายชื่อของผู้ ที่เห็นด้วยกับการยกเลิกมาตรา 112 ต่อไป จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 12 ธันวาคม 2564 และเข้าร่วมกิจกรรมที่จะจัดขึ้นทั่วประเทศ ช่วยกันลงชื่อและชักชวนคนอื่นๆ มาลงชื่อให้ได้มากที่สุด เพื่อแสดงพลังส่งข้อเรียกร้องครั้งประวัติศาสตร์นี้ให้เป็นจริง

สำหรับกิจกรรมการชุมนุมความเคลื่อนไหวทางการเมืองหลังจากนี้ของกลุ่ม ครย.112 จะเดินหน้าเชิงรุก ในการล่ารายชื่อโดยจะมีการลงพื้นที่พบปะชาวบ้านและกลุ่มเครือข่าย และให้ความรู้ในเรื่อง ม.112 นอกจากนี้ ในวันที่ 8 ธ.ค. จะมีกิจกรรมม็อบทะลุฟ้าช่วงบ่าย ซึ่งจะแจ้งผ่านเพจของกลุ่มต่อไป, วันที่ 9 ธ.ค. ทางกลุ่ม ครย.112 จะไปยื่นหนังสือถึงอัยการสูงสุด ศาลอาญารัชดา ในเวลา 11.00 น. เพื่อคัดค้านคำวินิจฉัย ศาลของศาลรัฐธรรมนูญ กรณี “ปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์” เป็นการ “ล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” ซึ่งเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชน ซึ่งจะนำโดย ครูใหญ่ อรรถพล บัวพัฒน์ หนึ่งในแกนนำ ครย.112, วันที่ 10 ธ.ค. กลุ่ม ครย.112 จะไปยื่นหนังสือที่องค์การสหประชาชาติ หรือ ยูเอ็น ในประเด็นเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน ที่เกี่ยวเนื่องกับ ม.112 และวันที่ 12 ธ.ค. จะมีกิจกรรมชุมนุมที่แยกราชประสงค์ ตั้งแต่ 16.00-21.00 น.