จากกรณีนายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม แถลงภายหลังการหารือร่วมกับสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และ สมาพันธ์เครือข่ายคนบันเทิงถึงมาตรการ เยียวผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ที่ประกอบอาชีพนักร้อง นักดนตรีกลางคืนว่า นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน เตรียมนำเรื่องเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 21 ธ.ค.

จากนั้นเริ่มเยียวยาก้อนแรกวันที่ 29 ธ.ค.2564 อัตราคนละ 5,000 บาท 1 เดือน ผ่านบัญชีธนาคารที่ผูกกับบัญชีพร้อมเพย์ เบื้องต้นมีคนเข้าข่ายได้รับการเยียวยาประมาณ 1.2 แสนราย และโครงการเยียวยาจะเสร็จในเดือน มี.ค.2565 ทั้งนี้การเยียวยาจะจ่ายเงินรอบเดียว เนื่องจากประเมินปัญหาโควิดไม่น่ามีผลกระทบไปมากกว่านี้ อย่างไรก็ตามคงต้องติดตามสถานการณ์ต่อไป ตามที่ได้เสนอข่าวไปแล้วนั้น

ความคืบหน้าเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ล่าสุดมาตรการช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกอบการ และลูกจ้างอาชีพกลางคืนที่ได้รับผลกระทบจากการสถานการณ์โควิด-19  “เยียวยาอาชีพอิสระ” โดยเป็นการเยียวยานักร้อง นักดนตรี นักแสดง และผู้ประกอบการสถานบันเทิง คลับ ผับ บาร์ ต้องลงทะเบียนเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 และได้รับการรับรองจากให้สมาคม/สมาพันธ์เครือข่ายคนบันเทิงอาชีพแห่งประเทศไทยก่อน จึงจะได้รับเงินเยียวยาจำนวน 5,000 บาท โดยหากผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระยังไม่ได้เป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 สามารถสมัคร และตรวจสอบคุณสมบัติได้ดังนี้

ช่องทางการสมัครประกันสังคมมาตรา 40

    เซเว่น-อีเลฟเว่น ทุกสาขา

    ธนาคาร ธ.ก.ส. ทุกสาขา

    เว็บไซต์ www.sso.go.th (คลิก)

    Big C ซูเปอร์เซ็นเตอร์

    เครือข่ายประกันสังคม ทั่วประเทศ

คุณสมบัติผู้สมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40

    มีสัญชาติไทย

    อายุ 15-65 ปีบริบูรณ์

    เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ

    ไม่เป็นลูกจ้างในบริษัท ห้างร้าน โรงงาน

    ไม่เป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจในมาตรา 33 หรือมาตรา 39

    ไม่เป็นข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ

ขั้นตอนการสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40

ออนไลน์ ผ่าน www.sso.go.th

เข้าเว็บไซต์ https://www.sso.go.th/section40_regist/

 กรอกข้อมูลผู้สมัครประกันสังคมมาตรา 40 ให้ครบถ้วน กดตรวจสอบ

กรอกรายละเอียดเพิ่มเติม เช่น ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อาชีพ

 จากนั้นเลือกจ่ายเงินสมทบ

 เลือกเป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญหรือไม่

 ยอมรับเงื่อนไขและกดตกลง

ระบบยืนยันการสมัคร ม.40 แจ้งเตือนผ่าน SMS

เมื่อสมัครแล้วสามารถจ่ายเงินสมทบได้ทันที

เงื่อนไข ม.40 รับเงินเยียวยา 5,000 บาท

กลุ่มลูกจ้างที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคมจะได้รับเงินเยียวยาจากรัฐบาล โดยใช้เงินกู้จากรัฐบาลแต่ต้องให้สมาคม/สมาพันธ์รับรอง

ผู้ที่อายุเกิน 65 ปี ซึ่งไม่เข้าข่ายมาตรา 40 ของประกันสังคม จะประสานให้กระทรวงวัฒนธรรมสำรวจจำนวน เพื่อช่วยเหลือเพิ่มเติมและเป็นผู้ดูแลเยียวยาต่อไป ซึ่งมีราว 1.5 แสนราย

รับเงินเยียวยา 5,000 บาท