เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล พญ.สุมนี วัชรสินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค ในฐานะผู้ช่วยรองโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) แถลงมาตรการป้องกันโควิดสายพันธุ์โอมิครอนว่า ศบค.กำชับทุกหน่วยงาน สกัดกั้นโควิดสายพันธุ์โอมิครอนไม่ให้ระบาดเป็นวงกว้าง หรือถ้าหากมีการระบาดในประเทศ ขอให้เป็นการระบาดน้อยที่สุด และให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อตรวจสอบจำนวนผู้เดินทางเข้ามาทางท่าอากาศยานทุกช่องทาง โดยให้มีการติดตามการเดินทางจนกระทั่งเขาที่พักและติดตามการตรวจโควิด-19 ครั้งที่ 2 ให้ครบทุกราย ในช่วง 7 วัน

นอกจากนี้ห้ามเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐลาไปต่างประเทศ ยกเว้นมีเหตุจำเป็น, คนไทยที่จะเดินทางไปต่างประเทศให้พิจารณาชะลอ ยกเลิกการเดินทางที่ไม่จำเป็น โดยเฉพาะเดินทางไปประเทศทางยุโรป อเมริกา แอฟริกา และตะวันออกกลาง และให้เลื่อน เปิดด่านทางบกบริเวณชายแดนฝั่งจังหวัดหนองคาย ผ่านระบบ Test & Go ออกไปก่อน เพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ทั้งที่จังหวัดหนองคาย และชายแดนที่ติดกับจังหวัดหนองคาย คือประเทศลาว.