สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 9 ม.ค. ว่า นายกรัฐมนตรีฟุมิโอะ คิชิดะ กล่าวถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ใน 3 จังหวัดใหญ่ซึ่งเป็นที่ตั้งของฐานทัพสหรัฐ คือ โอกินาวา ฮิโรชิมา และยามางุจิ ว่ารัฐบาลเห็นชอบเพิ่มเติมในหลักการกับกองทัพสหรัฐประจำญี่ปุ่น ในการยกระดับมาตรการทางสาธารณสุขให้มีความเข้มงวดมากขึ้นอีก โดยเฉพาะ “การเคลื่อนไหวไม่จำเป็นภายนอกฐานทัพ” ต้องมีมาตรการห้ามหรือควบคุม


ทั้งนี้ รัฐบาลญี่ปุ่นประกาศสถานการณ์กึ่งฉุกเฉินด้านสาธารณสุข ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของจังหวัดโอกินาวา ส่วนในจังหวัดฮิโรชิมา และจังหวัดยามางุจิ มีผลเฉพาะบางพื้นที่ ระหว่างวันที่ 9-31 ม.ค. นี้ สำหรับแนวทางของมาตรการภายใต้สถานการณ์กึ่งฉุกเฉิน หรือภาวะฉุกเฉินบางส่วนนั้น อำนาจทั้งหมดยังคงอยู่ที่รัฐบาลท้องถิ่น ในการใช้มาตรการควบคุมทางสังคม ที่รวมถึงการลดระยะเวลาทำการของสถานประกอบกิจการซึ่งถือเป็นพื้นที่เสี่ยง คือ ร้านอาหาร และสถานบันเทิงยามราตรี และการควบคุมการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์


ขณะที่กองทัพสหรัฐประการยกระดับมาตรการทางสาธารณสุข ครอบคลุมฐานทัพและสถานีปฏิบัติการทุกแห่งในญี่ปุ่น ให้ทหารและเจ้าหน้าที่ทุกนายต้องสวมหน้ากากอนามัยทั้งภายในและภายนอกพื้นที่ และการเพิ่มความเข้มงวดของการตรวจคัดกรองโรคด้วย.

เครดิตภาพ : GETTY IMAGES