เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 20 ม.ค. ที่ True Icon Hall ชั้น 7 ศูนย์การค้าไอคอนสยาม สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จร่วมการประชุมเสวนาวิชาการการส่งเสริมและพัฒนาภาพลักษณ์ผ้าไทยสู่สากล และเปิดตัวหนังสือแนวโน้มและทิศทางผ้าไทยและการออกแบบเครื่องแต่งกายด้วยผ้าไทย เล่มที่ 2 โดยมีนายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม​ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมนายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นางวันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์​ และนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมเฝ้ารับเสด็จ

โอกาสนี้ นายสุทธิพงษ์ พร้อมด้วยนางวันดี รับพระราชทานหนังสือแนวโน้มและทิศทางผ้าไทยและการออกแบบเครื่องแต่งกายด้วยผ้าไทย เล่มที่ 2 (Thai Textiles Trend Book Autumn/Winter 2022-2023) พร้อมร่วมรับฟังการเสวนาวิชาการ เรื่อง การส่งเสริมและพัฒนาภาพลักษณ์ผ้าไทยสู่สากล โดยมีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา​ ทรงเป็นองค์วิทยากรเสวนา ร่วมกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คือ นายกุลวิทย์ เลาสุขศรี​ ​บรรณาธิการบริหารนิตยสารโว้กประเทศไทย และนายธนันท์รัฐ ธนเสฏฐการย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไทย และเยี่ยมชมนิทรรศการภายในบริเวณงาน

นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า นับเป็นความโชคดีของพวกเราชาวไทย ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงมีสายพระเนตรที่กว้างไกล และห่วงใยในพสกนิกรชาวไทยของพระองค์ท่าน ด้วยการพระราชทานแนวพระราชดำริในการอนุรักษ์ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม หัตถกรรม หัตถศิลป์ ฟื้นคืนชุบชีวิตของคนไทยในชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศ และได้รับการสืบสาน รักษา ต่อยอด โดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ด้วยทรงมีพระวิสัยทัศน์และสายพระเนตรที่เปี่ยมล้นด้วยความมุ่งมั่น ทรงทุ่มเทพระวรกายในการทรงงานอย่างไม่ทรงเหน็ดเหนื่อย เพื่อรังสรรค์ลวดลายผ้าไทยอันทรงคุณค่า และทรงถอดบทเรียนทางวิชาการเป็นหนังสือแนวโน้มและทิศทางผ้าไทยและการออกแบบเครื่องแต่งกายด้วยผ้าไทย เล่มที่ 2 (Thai Textiles Trend Book Autumn/Winter 2022-2023) เพื่อเป็นประโยชน์ในแวดวงวิชาการด้านศิลปกรรมและศิลปวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของคนไทย

นางวันดี กล่าวว่า สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงมีสายพระเนตรอันกว้างไกล ทรงสืบสาน รักษา ต่อยอด พระราชปณิธานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์​ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทำให้เกิดการพัฒนาลวดลายหัตถศิลป์หัตถกรรมผ้าทอไทย เป็นการชุบชีวิตคนไทยในชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้แก่ชุมชน ครอบครัว และขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศร่วมกันถวายความจงรักภักดีด้วยการสวมใส่ผ้าไทย ไม่ว่าจะเป็นผ้าฝ้าย ผ้าไหมก็สามารถร่วมกันใส่ได้ โดยหากประชาชนครึ่งหนึ่งของประเทศกว่า 35 ล้านคน ร่วมกันใส่ผ้าไทยเพิ่มขึ้นคนละ 10 เมตร ก็จะเป็น 350 ล้านเมตร เมตรละ 300 บาท เม็ดเงินจำนวน 1 แสนล้านบาท จะกลับคืนสู่ชุมชน ไปช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต ช่วยเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคง สร้างความภาคภูมิใจ และความสุขของพี่น้องคนไทยอย่างยั่งยืน.