สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 21 ม.ค. 65 พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่อีก 8,640 ราย จำแนกเป็นผู้ป่วยจากในประเทศ 8,445 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 195 ราย ผู้ป่วยสะสม (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 138,267 ราย หายป่วยกลับบ้าน 8,641 ราย หายป่วยสะสม(ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 88,488 ราย กำลังรักษา 82,720 ราย

สำหรับข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563 มีผู้ป่วยยืนยันสะสม 2,361,702 ราย หายป่วยแล้ว 2,256,982 ราย โดยวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 13 ราย ทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 2563 มียอดสะสมสูงถึง 22,000 ราย