เจ้าหญิงฟัดซิลาห์ ลูบาบุล โบลเกียห์ พระชันษา 36 ปี พระราชธิดาในสมเด็จพระราชาธิบดี สุลต่าน ฮัสซานัล โบลเกียห์ แห่งบรูไน ทรงเสกสมรสกับนายอับดุลเลาะห์ นะบิล มะห์มุด อัลฮาชิมี

ทั้งนี้ พระราชพิธีฉลองเสกสมรสซึ่งจัดขึ้น ณ พระราชวัง อิสตานา นุรุล อิมาน หรือพระบรมมหาราชวัง เป็นไปอย่างยิ่งใหญ่ อลังการ และยาวนานระหว่างวันที่ 16-25 ม.ค.ที่ผ่านมา โดยสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไน และสมเด็จพระราชินีซาเลฮา ทรงเป็นประธานในพระราชพิธีมงคลครั้งนี้ พร้อมพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์


เจ้าหญิงฟัดซิลาห์ ทรงเป็นพระเชษฐภคินี ของเจ้าชายอับดุล มาทีน พระชันษา 30 ปี พระองค์ทรงสำเร็จการศึกษาด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จากมหาวิทยาลัยคิงสตัน ในสหราชอาณาจักร เมื่อปี 2541 จากนั้นทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการบริหารธุรกิจ จากฮัลต์ อินเตอร์เนชันแนล บิสซิเนส สคูล ที่เมืองบอสตัน ในสหรัฐ เมื่อปี 2558

Royal World Thailand


จนถึงปัจจุบัน เจ้าหญิงฟัดซิลาห์ทรงใช้ชีวิตเป็นส่วนพระองค์อย่างสูงสุด ตลอดระยะเวลาที่ทรงพำนักอยู่ในต่างประเทศ โดยทรงมีพระประสงค์ไม่เปิดเผยว่า ทรงเป็นพระราชธิดาของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไน ขณะที่ประวัติของพระสวามีนั้น แทบไม่เป็นที่เปิดเผยมากนัก นอกเหนือจากว่า เป็นชาวแคนาเดียนเชื้อสายอิรัก และเป็นอดีตพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน.

เครดิตภาพ : Instagram @bruneiroyalfamily , @tumski