จากกรณีมีเอกสารเผยแพร่ทางไลน์ทั้งกลุ่มเล็ก/ใหญ่ ว่ามี เจ้าหน้าที่ อบต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย ลาออกจากราชการเนื่องจากถูกหวย 30 ล้านบาท ซึ่งเอกสารดังกล่าวลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ถึง นายกอบต.ปอ ตามที่ได้เสนอข่าวไปแล้วนั้น

ล่าสุดเมื่อวันที่ 20 ก.ค.ผู้ใช้เพจเฟซบุ๊ก ที่เป็นคนเขียนหนังสือดังกล่าวขึ้นมา ได้โพสต์ข้อความระบุว่า ขอชี้แจงต่อสังคม หน่วยงานต้นสังกัด และเรียนผู้บังคับบัญชา ทุกระดับชั้น ผู้ที่มีอำนาจหน้าที่กำกับดูแล เพื่อนฝูง ญาติพี่น้อง กัลยาณมิตรที่ดีทุกท่านตามที่มีกระแสการแชร์ / ส่งต่อข้อมูล ตามหนังสือข้างล่างนี้  รายละเอียดตามที่ทุกท่านทราบแล้ว ข้าพเจ้าซึ่งเป็นคนต้นเรื่องไม่ได้มีเจตนาที่จะทำให้ เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว และหน่วยงานต้นสังกัดให้ได้รับความเสียหายต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ขององค์กร รวมถึงหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแล/ผู้กำกับดูแล หน่วยงาน และบุคคลต่าง ๆ ที่ได้รู้จัก ซึ่งต้นเรื่องเป็นการหยอกล้อในกลุ่มไลน์ เฉพาะกลุ่ม (กลุ่มที่หยอกล้อหรือล้อเล่นกันได้) เท่านั้น

อยากมีโมเมนต์แบบนี้บ้าง!เอกสารว่อนเน็ต อ้างหนุ่มถูก30ล.ลาออกจากราชการ

ข้าพเจ้าซึ่งไม่คิดว่าจะเกิดปรากฎการณ์การนำออกของข้อมูล ทำให้มีการแชร์และส่งต่อเป็นวงกว้าง ทำให้เกิดเป็นกระแสในสังคม และมีผลเสียต่อหน่วยงานต้นสังกัดทั้งภาพลักษณ์และชื่อเสียง (อบต.ปอ) มิได้จะมีเจตนาทำให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวตั้งแต่แรก แต่ก็ไม่สามารถควบคุมผลที่ตามมาได้จึงขอน้อมรับผิดต่อผลการกระทำดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว และขอโทษต่อ ท่านนายก อบต.ปอ ท่านปลัด และผู้บังคับบัญชาทุกระดับ และขอโทษท่านนายอำเภอเวียงแก่น ท่านท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย รวมถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องที่เกิดขึ้น มา ณ ที่นี้ และขอความกรุณาผู้ที่ได้รับทราบข่าวสารข้อมูลทุกท่านในเรื่องนี้ กรุณา อย่าแชร์ หรือส่งต่อครับ ขอบคุณครับ