เมื่อวันที่ 15 ก.พ. ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พ.ต.อ.หญิง วิชญ์ชยากร ณิชาบวร รองโฆษก ตร. กล่าวว่า วันมาฆบูชาซึ่งถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันหนึ่ง ที่ตามประกาศ สำนักนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 กำหนดห้ามมิให้ผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยกเว้นการขายเฉพาะร้านค้าปลอดอากรภายในอาคารท่าอากาศยานนานาชาติ หากฝ่าฝืนมีความผิดตามมาตรา 39 แห่ง พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 คือระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ทั้งนี้ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร.ได้มีหนังสือสั่งการให้สถานีตำรวจทุกแห่งประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนผู้ประกอบการร้านค้าทุกประเภท ทั้งร้านค้าในชุมชน ร้านสะดวกซื้อ ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหารที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึงสถานบริการและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการ

ในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ ให้งดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด ทั้งชนิดขายส่งและขายปลีก ทั่วราชอาณาจักรตลอด 24 ชั่วโมง คือหลังเวลา 24.00 น. ของคืนวันที่ 15 ก.พ. ไปจนถึงเวลา 24.00 น. ของคืนวันที่ 16 ก.พ.

พร้อมทั้งจัดสายตรวจ ออกตรวจตราสถานที่ที่อาจมีการฝ่าฝืนกฎหมาย ได้แก่ ร้านข้าวต้มโต้รุ่ง คาราโอเกะ ร้านอาหารตามสั่งในชุมชน ริมทาง บริเวณสถานีขนส่ง สถานีรถไฟ และสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นต้น หากตรวจพบผู้ที่ฝ่าฝืนให้ดำเนินการตามกฎหมายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

รองโฆษก ตร. กล่าวอีกว่า ปัจจุบันยังมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด–19 เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกพื้นที่ ยังยึดหลักการปฏิบัติตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง

สำหรับการทำบุญเวียนเทียนของพี่น้องประชาชนในวันมาฆบูชายุค New Normal ที่ใช้ช่องทางสังคมออนไลน์ให้ใช้ความระมัดระวัง โดยเลือกใช้ช่องทางที่น่าเชื่อถือ ปลอดภัย และตรวสอบได้ พร้อมทั้งช่วยกันสอดส่องดูแลสังคม ชุมชนให้มีความปลอดภัย นอกจากนี้หากพบเห็นการกระทำความผิดกฎหมาย สามารถโทรศัพท์แจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วน 191 และ 1599 ตลอด 24 ชั่วโมง.