เมื่อวันที่ 14 มี.ค. นายรณณรงค์ แก้วเพ็ชร์ ประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคม ยื่นหนังสือร้องเรียนผ่าน นายวทัญญู ทิพยมณฑา รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เพื่อขอให้ตรวจสอบกรณีตำรวจใช้ดุลยพินิจในการตรวจหาสารเสพติดในกลุ่มเพื่อนบนเรือทั้ง 5 คนของ แตงโม-นิดา พัชรวีระพงษ์ โดยในกลุ่มนี้มี 2 คนที่ ตำรวจไม่สามารถตรวจสารเสพติดได้

นายรณณรงค์ กล่าวว่า ตั้งข้อสังเกตว่าในคดีนี้ตำรวจใช้ดุลพินิจในการตรวจหาสารเสพติดตามกฎหมายกับคนบนเรือทั้ง 5 คนหรือไม่ และเพราะอะไรประจักษ์พยาน 5 คนบนเรือตำรวจจึงตรวจได้เพียงแค่ 3 คน ส่วนอีก 2 คนอ้างสิทธิปฏิเสธการตรวจตามหลักกฎหมายใด ซึ่งการใช้ดุลพินิจของตำรวจเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 27 แล้วหรือไม่ อีกทั้ง ตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด หรือ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด มีข้อกฎหมายที่เปิดช่องให้เจ้าหน้าที่รัฐเลือกปฏิบัติได้ต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใดได้หรือไม่

ดังนั้น จึงขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดิน ตรวจสอบประเด็นการบังคับใช้กฎหมายการตรวจสารเสพติดของตำรวจในคดีนี้ และในประเด็นความสัมพันธ์ของบุคคลบนเรือบางคน ที่สนิทสนมกับนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ เพิ่มเติมด้วย

นายรณณรงค์​ กล่าวต่อว่า การตรวจสอบของผู้ตรวจการแผ่นดิน ไม่ถือเป็นการก้าวล่วงอำนาจหน้าที่ของพนักงานสอบสวนในคดีอาญา แต่เป็นการใช้อำนาจตรวจสอบการบังคับใช้กฎหมายและหาช่องว่างทางกฎหมายเพื่อเสนอแนวทางแก้ไขในอนาคต ซึ่งหากการตรวจสอบของผู้ตรวจการแผ่นดิน พบว่า มีการใช้ดุลพินิจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย สามารถส่งเรื่อง ต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาได้

ขณะที่ นายวทัญญู กล่าวว่า คดีนี้อยู่ในความสนใจของสังคม ผู้ตรวจการแผ่นดิน จะเร่งรัดตรวจสอบให้โดยเร็วที่สุด ซึ่งตามขั้นตอนจะเสนอเรื่องให้ผู้ตรวจการแผ่นดิน พิจารณาว่า อยู่ในขอบเขตอำนาจหน้าที่สามารถตรวจสอบได้หรือไม่ จากนั้นจะเชิญผู้เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลข้อเท็จจริงต่อไป.