สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 19 มี.ค. 65 พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่อีก 25,804 ราย จำแนกเป็นผู้ป่วยจากในประเทศ 25,778 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 26 ราย ผู้ป่วยสะสม (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 1,105,538 ราย หายป่วยกลับบ้าน 18,801 ราย หายป่วยสะสม (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 898,798 ราย กำลังรักษา 237,519 ราย

นอกจากนี้ จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบ รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 1,414 ราย เฉลี่ยจังหวัดละ 18 ราย อัตราครองเตียง ร้อยละ 25.6

สำหรับข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563 มีผู้ป่วยยืนยันสะสม 3,328,973 ราย หายป่วยแล้ว 3,067,292 ราย โดยวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 87 ราย ทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 2563 มียอดสะสมสูงถึง 24,162 ราย