สำนักข่าวซินหัวรายงานจากเมืองลาซา เขตปกครองตนเองทิเบต ประเทศจีน เมื่อวันที่ 11 เม.ย. ว่า ปัจจุบันจัดเป็นช่วงฤดูกาล ที่เขตปกครองตนเองทิเบต ซึ่งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน จะได้ต้อนรับเหล่า “นกกระเรียนคอดำ” ซึ่งอพยพสู่พื้นที่ลุ่มน้ำริมทะเลสาบ อันห่างไกลจากมนุษย์รบกว นในแถบตอนเหนือของภูมิภาค เพื่อทำการขยายเผ่าพันธุ์


นกกระเรียนคอดำจะอพยพมายังทิเบตในเดือน ต.ค. ก่อนสืบพันธุ์ระหว่างกลางเดือน มี.ค. จนถึงปลายเดือน เม.ย.ของทุกปี โดยทิเบตมีนกกระเรียนคอดำอาศัยอยู่ราวร้อยละ 80 ของประชากรนกสายพันธุ์นี้ทั้งหมดในโลก


ทั้งนี้ ทิเบตพยายามปกป้องสัตว์ป่าอย่างต่อเนื่องตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมา ทำให้จำนวนประชากรนกกระเรียนคอดำเพิ่มขึ้นจากไม่ถึง 3,000 ตัว เมื่อปี 2538 เป็นราว 8,000 ตัว ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ โดยนกกระเรียนคอดำส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในพื้นที่ราบสูงของจีน อินเดีย ภูฏาน และเนปาล.

ข้อมูล-ภาพ : XINHUA