เมื่อวันที่ 26 ก.ค.ที่กรมราชทัณฑ์  กรมราชทัณฑ์ ออกเอกสารชี้แจงกรณีมีการเผยแพร่ข่าวเรือนจำอำเภอแม่สอด ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ระงับชะลอการส่งตัวผู้ต้องหาใหม่เข้าภายในเรือนจำ ไปยังผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแม่สอด เนื่องจากปัจจุบันมีผู้ต้องขังติดเชื้ออยู่จำนวนหนึ่ง จึงเกรงว่าผู้ต้องขังเข้าใหม่จะนำเชื้อเข้ามาภายในเรือนจำฯ​ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มผู้ติดเชื้อขึ้นอีก นั้น

กรณีดังกล่าว กรมราชทัณฑ์ ได้รับรายงานจาก นายวิรัตน์ แดงเถิน ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอแม่สอด ได้ชี้แจงกรณีดังกล่าวว่า ทางเรือนจำฯ ได้มีหนังสือถึงผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแม่สอดจริง โดยเกิดจากการประสานงาน และการสื่อสารที่คลาดเคลื่อนบางประการ เรือนจำอำเภอแม่สอด จึงได้ทำหนังสือยกเลิกการขอความอนุเคราะห์ระงับชะลอการส่งตัวผู้ต้องหาใหม่เข้าภายในเรือนจำไปยังผู้กำกับสถานีภูธรตำรวจแม่สอดเรียบร้อยแล้ว และเห็นว่าทุกหน่วยงาน ต้องปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบในการทำงานอย่างหนักเพื่อประชาชน ซึ่งกรมราชทัณฑ์พร้อมให้การสนับสนุน เพื่อให้กระบวนการยุติธรรมดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป