เคยทราบกันหรือไม่ว่า??? ทุกวันที่ 20 ตุลาคม ถูกกำหนดให้เป็น “วันสถิติโลก” หรือ World Statistics Day ซึ่งกำหนดขึ้นเพื่อรณรงค์ให้ทั่วโลกได้ตระหนักถึงคุณค่าและบทบาทสำคัญของสถิติในการวางแผนพัฒนาระบบเศรษฐกิจสังคม และยกระดับคุณภาพชีวิตมนุษย์

โดย “วันสถิติโลก” เกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม ปี 2010 โดยการประกาศของคณะกรรมการสถิติแห่งสหประชาชาติ (UNSC) ซึ่งทุกๆ 5 ปีจะมีการจัดงานเพื่อเฉลิมฉลองความสำเร็จของการนำข้อมูลสถิติทางการไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประชาคมโลกร่วมกัน รวมทั้งการส่งเสริมให้ตระหนักรู้ถึงพลังของข้อมูลที่เป็นเครื่องมือ/เข็มทิศในการพัฒนาด้านต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการจัดงานเฉลิมฉลองวันสถิติโลกครั้งล่าสุดในครั้งต่อไปจะจัดขึ้นในปี 2025…