สุริยคติกาล วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ค.ศ. 2021 จันทรคติกาล ตรงกับวันเสาร์ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8/8 ปีฉลู ตรีศก จุลศักราช 1383 อาทิตย์อุทัย เวลา 06.00 น. เที่ยงจริง เวลา 12.24 น.อาทิตย์ตก เวลา 18.48 น. จันทร์ตก เวลา 06.41 น.          

วันนี้ เวลา 00.00-13.06 น. ดาวจันทร์เสวยอุตราษาฒนักษัตรฤกษ์ที่ 21 ประกอบด้วยโจโรแห่งฤกษ์ โจโร แปลว่า โจร ผู้ปล้น ผู้ลักขโมย การใช้กำลังหรือใช้อำนาจเข้าทำการบังคับ ช่วงชิงกรรมสิทธิ์ของคนอื่นโดยพลการ เวลา 13.07-24.00 น. ดาวจันทร์เสวยศรวณนักษัตรฤกษ์ที่ 22 ประกอบด้วยภูมิปาโลแห่งฤกษ์ ภูมิปาโล แปลว่า ผู้รักษาแผ่นดิน วันเสาร์-อุบาทว์ตามกาลโยค เวลา 00.00-07.25 น.-ทำการมงคลได้ตามฤกษ์บนหมวดโจโรฤกษ์ เวลา 07.26-24.00 น.-ห้ามทำการมงคล ทิศที่เป็นมงคล-ทิศอุดร (เหนือ) ทิศอัปมงคล-ทิศทักษิณ (ใต้) สีประจำวัน-สีดำ สีสิริมงคล-สีฟ้า น้ำเงิน สีอัปมงคล-สีเขียวสด ราศีที่ดาวศรีสถิต-ราศีสิงห์ ราศีที่ดาวกาลีสถิต-ราศีกรกฎ

เด็กเกิดวันนี้ เด็กชาย มีรูปร่างหน้าตาดี มีความกล้าหาญ มักจากถิ่นที่อยู่เติบโตจะบริบูรณ์ด้วยทรัพย์สิน ใจคอกว้างขวาง เปิดเผย ซื่อสัตย์  รักเกียรติ เฉลียวฉลาด ความจำดี มีสติปัญญาดี ตรงไปตรงมา พูดจากินใจคน มีลางสังหรณ์ คาดการณ์ได้แม่นยำ เด็กหญิง มีจิตใจหนักแน่น มีคุณธรรม จริงใจ รักเกียรติ ใจบุญสุนทาน มีขันติ กล้าคิด กล้าทำ ชอบการศึกษาเล่าเรียน มีเหตุผล จะมีชื่อเสียง ชอบอยู่เบื้องหลัง เป็นแม่ศรีเรือน

เกิดวันอาทิตย์ ควรควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ได้ จะมีปากเสียงกับคนรอบข้าง เกิดความวุ่นวายยุ่งยากรุ่มร้อนใจ มีการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม จะมีผู้ให้ความช่วยเหลือ งานเก่า ๆ ที่คั่งค้างอยู่จะถูกสะสางลง แต่ควรรักษาผลงานเก่า ๆ เอาไว้ให้ดี ไม่ควรเปลี่ยนแปลงตามการยั่วยุของเพื่อนฝูงที่อยากให้เปลี่ยนแปลงโดยไม่รู้แนวทางอนาคต

เกิดวันจันทร์ จะได้รับเงินตอบแทน เงินปันผล การบริหารจัดการทางการเงินและทรัพย์สินที่ดีทำให้รักษาทรัพย์ไว้ได้ มีโอกาสได้ช่วยเหลือบุคคลอื่นบ้าง การเงินยังมีการพลิกผันอยู่ตลอดเวลา การใช้จ่ายควรประหยัดและเก็บออมไว้บ้าง เอกสารทางการเงินควรตรวจดูให้เรียบร้อย การค้ำประกันควรหลีกเลี่ยงหรือปฏิเสธเสียเลยจะดีกว่า

เกิดวันอังคาร มีโอกาสได้ใช้ความรู้ความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่การงาน ควรควบคุมอารมณ์ของตนให้ได้ จะทำให้ท่านประสบความสำเร็จในการทำงานได้ สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีโอกาสได้ศึกษาอบรมมีความรู้เพิ่มเติม มีโอกาสได้พบหมอที่ดีสามารถรักษาอาการเจ็บป่วยได้ หากมีการต่อสู้ก็จะได้ชัยชนะ

เกิดวันพุธ จะได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่และเพื่อนร่วมงานที่ดี ระวังจะมีศัตรูเงียบ จึงควรระมัดระวังไว้ให้มาก ควรอยู่อย่างสงบ รู้จักวางเฉยเสียบ้างในสิ่งที่ควรวางเฉยก็จะไม่เกิดปัญหาอะไร เนื่องจากการแปรปรวนของอากาศควรระมัดระวังเรื่องสุขภาพให้ดี การหกล้มและอุบัติเหตุความเครียด การดื่มและการกินควรรอบคอบ

เกิดวันพฤหัสบดี ควรดูแลรักษาสุขภาพให้ดี หากละเลยเรื่องสุขภาพความเจ็บป่วยก็จะมาเยือน ควรระมัดระวังการหกล้มและอุบัติเหตุ จะมีงานใหม่ ๆ เข้ามาให้ทำ งานแต่ละอย่างล้วนยากลำบาก ต้องอาศัยความเพียรพยายาม มานะอดทนสูงจึงจะทำได้สำเร็จ มีเพื่อนร่วมงานคนใหม่ มีงานหลายอย่างมาให้ทำ มีโชคด้านอาหารการกิน

เกิดวันศุกร์ กำลังซื้อหาวัสดุอุปกรณ์เข้าบ้าน จะมีการตกแต่งบ้านเรือนที่อยู่อาศัยให้ดีขึ้น ระวังโทสะเพราะจะทำให้มีปากเสียงความขัดแย้งกับคนภายในบ้าน ระวังจะมีอุบัติเหตุที่ศีรษะและปลายมือปลายเท้า มีความเคร่งเครียดในการทำงานสูง พักผ่อนน้อยทำให้ร่างกายอ่อนแอและเจ็บป่วย จึงควรเอาใจใส่เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพอนามัยบ้าง

เกิดวันเสาร์ ผู้ใหญ่มอบหมายงานสำคัญให้ทำเป็นงานที่มีความรับผิดชอบสูง อาศัยความรักความสามัคคีในหมู่คณะทำให้งานประสบความสำเร็จได้ ควรยืนอยู่บนหลักการและเหตุผล รู้จักผ่อนสั้นผ่อนยาวตามความจำเป็น ความรอบคอบและการรับฟังเหตุผล คำแนะนำของคนอื่นบ้างทำให้ท่านเดินได้ถูกทางและมีผลงานดีขึ้น.