เมื่อวันที่ 3 พ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจเฟซบุ๊ก ศิษย์เก่าโรงเรียนวรรณวิทย์ Wannawit School Alumni แจ้งข่าว อดีตคุณครูใหญ่โรงเรียนวรรณวิทย์ ถึงแก่อนิจกรรม โดยระบุข้อความว่า

ขออนุญาตแจ้งข่าวค่ะ คุณครูใหญ่โรงเรียนวรรณวิทย์ ม.ร.ว.รุจีสมร สุขสวัสดิ์ ถึงแก่อนิจกรรมแล้ว กำหนดรดน้ำศพ ณ วัดธาตุทอง เวลาประมาณ 15.30 น. วันที่ 4 พ.ค. 2565

หม่อมราชวงศ์รุจีสมร สุขสวัสดิ์ เกิดเมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2463 มีชื่อเล่นว่า คุณหญิงอู้ โดยหม่อมมารดาจะเรียกว่า คุณอู้ เป็นธิดาคนเล็กของร้อยเอก หม่อมเจ้าทินทัต ศุขสวัสดิ์ กับหม่อมผิว ศุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา (สกุลเดิม วสุวัต) มีพี่สาวสองคนคือ ท่านผู้หญิงทินะประภา อิศรเสนา ณ อยุธยา และหม่อมราชวงศ์กานดาศรี สุขสวัสดิ์ ขณะที่หม่อมราชวงศ์รุจีสมร มีอายุเพียงสองเดือน บิดาก็สิ้นชีพิตักษัย

หม่อมราชวงศ์รุจีสมรสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนราชินี ก่อนสอบเข้าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แต่เรียนเพียงปีเดียวก็ลาออกเพราะไม่มีเงิน หลังจากนั้นจึงเข้ามาเป็นครูในโรงเรียนวรรณวิทย์ของมารดาพร้อมกับศึกษาต่อโรงเรียนฝึกหัดครู (ปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร) วิชาเอกภาษาไทย วิชาโทสังคม จนสำเร็จการศึกษา