เมื่อวันที่ 12 พ.ค. ที่กระทรวงสาธารณสุข นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ให้สัมภาษณ์ความคืบหน้าการตรวจสอบ น้ำพริก แจ่วบอง ปลาร้า ที่ผลิตจากสำนักพระ บิดา ลัทธิประหลาดที่ให้ผู้ป่วยกิน ปัสสาวะ, อุจจาระ, เสมหะ และขี้ไคล ว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ชัยภูมิ ได้เก็บตัวอย่างอาหารที่ผลิตจากสถานที่ตั้งของนายโจเซฟ ผู้นำลัทธิประหลาด เบื้องต้นเป็นสถานที่ผลิตที่ไม่ได้ขออนุญาตผลิต จึงเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ทั้งหมดส่งไปยังศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์นครราชสีมา เพื่อตรวจหาสิ่งปนเปื้อน เชื้อโรค จุลินทรีย์ โลหะหนัก คาดทราบผลสัปดาห์หน้า แต่ที่เห็นคือสถานที่ไม่สะอาด ไม่ถูกสุขลักษณะ และหากตรวจออกมาพบสิ่งที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพจะมีความผิด

เมื่อถามว่าหากผลประเมินสุขภาพจิตพบว่ามีปัญหาด้านสุขภาพทางจิต กฎหมายเอาผิดได้หรือไม่ นพ.ไพศาล กล่าวว่า ในการผลิตต้องมีผู้ผลิตคนอื่นๆ เบื้องต้นสถานที่ผลิตไม่ได้ขออนุญาต และหากผลการตรวจอาหารพบการปนเปื้อนมีโทษทั้งนั้น ทั้งนี้ อาหารทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นปลาร้า หรืออาหารใดๆ ที่มีการบรรจุเป็นแพ็กเกจต้องขอนุญาต อย.ดังนั้นขอให้ประชาชนเลือกซื้อสินค้าที่มีฉลากจดแจ้งกับ อย. ซึ่งมีเลข 13 หลัก ส่วนอาหารที่ไม่ได้บรรจุแพ็กเกจ จำหน่ายหน้าร้านได้เลยแต่ขอให้เลือกจากแหล่งที่เชื่อถือและตรวจสอบได้

นพ.เอกชัย เพียรศรีวัชรา รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ปลาร้าที่ผลิตทั่วไป จะมีมาตรฐานของผู้ผลิต เป็นการหมักผสมกับสารที่ก่อความเค็มโดยทั่วไปมีความปลอดภัย แต่กรณีที่เกิดขึ้นในข่าว จ.ชัยภูมิ ทางกรมอนามัยได้ส่งเจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยเขตสุขภาพที่ 9 ตรวจสอบพื้นที่พบไม่ได้มาตรฐานไม่ถูกสุขลักษณะ และอาจผสมสิ่งปฏิกูล ซึ่งส่งผลต่อผู้บริโภคทั้งระยะสั้นและยาว โดยกรมอนามัยได้แนะนำ อบต. บังคับใช้ พ.ร.บ.การสาธารณสุข เพื่อดำเนินการทางกฎหมาย อย่างไรก็ตาม กรมอนามัยจะเร่งให้ความรู้ประชาชนในการผลิตสินค้าปลาร้าถูกสุขลักษณะและการรับประทานที่ถูกต้อง รวมถึงให้ความรู้กรณีที่มีการบริโภคหรือเอาสิ่งปฏิกูลเข้าสู่ร่างกาย.